Examenul național de Bacalaureat a continuat astăzi, cu proba scrisă la Istorie, pentru elevii de la profilul uman. Aproximativ 155.500 de absolvenți de liceu s-au înscris la prima sesiune de Bacalaureat 2020. Examenul a început la ora 9:00, când în toate sălile s-au deschis subiectele. Candidații la BAC au avut la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele la Istorie.

BAREM BAC 2020! Rezolvarea subiectelor la Istorie, conform edu.ro

Dintre aceștia, aproximativ 123.800 sunt candidați din promoția curentă și 31.800 sunt candidați din promoțiile anterioare. Numărul înscrișilor este cu aproximativ 20.000 de mai mare decât anul trecut. Rămâne de văzut câți se vor prezenta la examene, având în vedere că Evaluarea Națională a înregistrat cifre record de absenți.

În Capitală, vor susține probele examenului de Bacalaureat peste 17.000 de candidați.

VEZI AICI BAREMUL 

Rezolvarea subiectelor la istorie

Subiectul I

1. Anglia.

2. „Deputații doreau de asemenea să abordeze fără întârziere și alte chestiuni presante. În Moldova, ei s-au avântatîntr-o dezbatere vie în legătură cu organizareapolitică și economic viitoare a țării”.

3. C.A. Rosetti, Dumitru Brătianu

4. Sursa:B

5. Cauză:„Alcătuiau unul și același popor,cu origine, limbă și religie , tradiții și cultură commune, că erau despărțiți doar prin granițe politice pe care nu ei le fixaseră”

Efect:„De aceea, conducătorii românilor au decis că primul pas trebuie făcut prin unirea celor două țări din afara arcului Carpaților.”

6. Aici elevii trebuiau să prezinte alte două fapte istorice care au contribuit la formarea statului român desfășurate în primele șase decenii ale secolului XIX: Mișcarea revoluționară a lui Tudor Vladimirescu din 1821 și Constituția Cărvunarilor. De asemenea putaeu alege orice alt proiect politic din secolul XIX.

7. O caracteristică a Constituției din 1866: Este prima Constituție internă românească. A fost elaborată după Constituția belgiană din 1831. Se instituia principiul separației puterilor în stat. (Oricare dintre aceste variante este corectă, elevii trebuiau să numească doar una)

Subiectul II

Iancu de Hunedoara Secolul XV Domnul Țării Românești: Vlad Țepeș. „În 1462 refuză să mai plătească tribute Imperiului Otoman”. „ În 1442, voievodul înfrânge încercarea turcilor de a intra în Transilvania și obține o mare victorie ascupra lor pe cursul superior al Ialomiței. Între noiembrie 1443 și ianuarie 144 întreprinde o lungă campaniecontra otomanilor în Peninsula Balcanică.” „Cea mai strălucită victorie obținută de Iancu de Hunedoara rămâne aceea de la Belgrad din 22 iulie 1456, victorie care, la trei ani după căderea Constantinopolului, va opri pentru 70 de ani înaintarea turcească spre centrul Europei. La acest subiect elevii trebuiau să facă o scurtă prezentare despre instituțiile central din spațiul românesc: Domnia (atribuții domnitor, modul în care era succesiunea la tron), Biserica și care era legătura cu domnia sau Armata.

Subiectul III

La subiectul trei elevii au avut de făcut un eseu despre drumul Constituțiilor din România.

Trebuiau să prezinte câteva caracteristici ale Constituției democratice de la 1923. De asemenea trebuiau să descrie contextul în care a fost adoptată Constituția autoritară de la 1938 (în timpul domniei lui Carol II-lea), după care vorbeau de Constituțiile adoptate în timpul regimului comunist din România.

În încheiere elevii trebuiau să scrie și despre revenirea la democrație și anume Constituția din 1991. Potrivit edu.ro, rezolvarea şi baremul pentru subiectele de azi pot fi găsite pe site începând cu ora 15.00. Elevii vor vedea atunci dacă au răspuns corespunzător cerinţelor.

 

BAREM BAC 2020! Rezolvarea subiectelor la Istorie, conform edu.ro

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 30 iunie (până în ora 12:00). Totul a apărut aici. subiecte.edu.ro/2020/bacalaureat/Subiecte_si_bareme/

Pentru rezolvarea subiectelor de Bacalaureat, elevii au voie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. La examene, hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

BAREM BAC 2020! Rezolvarea subiectelor la Istorie, conform edu.ro

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 30 iunie, până în ora 12,00. Se va face cu anonimizarea numelui şi a prenumelui candidatului.

Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 16,00 – 20,00, respectiv 1 iulie, în intervalul orar 8,00 – 12,00. Acestea pot fi depuse/transmise şi prin mijloace electronice.

BAREM BAC 2020! Rezolvarea subiectelor la Istorie, conform edu.ro

„În această situaţie, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora”, precizează MEC.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 5 iulie.

BAREM BAC 2020! Rezolvarea subiectelor la Istorie, conform edu.ro