Ce informații vor putea fi schimbate în virtutea acestui acord?
-date pentru identificarea persoanei (nume, adresă, cod identificare fiscală)

-date referitoare la numărul contului (sau un echivalent funcțional)

-date despre numele și numărul de identificare (dacă există) al instituției financiare care face raportarea

-despre soldul sau valoarea contului

-în cazul unui cont de custode date referitoare la:

-suma brută a dobânzii, dividendelor sau a altor venituri pentru activele existente în cont

-suma brută a încasărilor din vânzarea sau răscumpărarea activelor financiare

Despre schimbul de informaţii cu alte state şi impactul său, Capital a scris aici:

După semnarea acordului, România va face o listă a statelor cu care dorește să realizeze automat acest schimb de informații. Schimbul se va face pe baze bilaterale pe măsură ce fiecare dintre statele care se vor regăsi pe lista României va fi parcurs procedurile de intrare în vigoare a acordului.
Odată intrat în vigoare, acest Acord va permite României să facă schimb de informații la nivelul standardului convenit de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), care prevede schimbul automat de informaţii financiare între ţări şi jurisdicţii, în scopul identificării persoanelor fizice sau firmelor care eludează fiscul, prin transferul banilor în conturi din străinătate.
“Scopul declarat al realizării acestui schimb de informații este ca ANAF să poată verifica, de pildă, dacă pentru sumele depozitate în conturi din străinătate au fost plătite impozite. Este un pas important spre transparentizarea veniturilor. Datorită acestor schimburi de informații financiare, ANAF poate avea o imagine de ansamblu asupra soldurilor sau valorii conturilor deținute în străinătate de rezidenții fiscali români”, a explicat ministrul Ioana Petrescu.

În ultimii ani, problemele puse de frauda fiscală și de evaziunea fiscală la nivel transfrontalier s-au agravat considerabil, devenind un subiect de îngrijorare major la nivel mondial. Schimbul automat de informații constituie un instrument important în această privință.

În funcție de îndeplinirea procedurilor interne legale pentru intrarea în vigoare a Acordului, România va putea face efectiv acest schimb de informații începând cu septembrie 2017 cu acele state care şi-au îndeplinit procedurile de intrare în vigoare a Acordului până la data respectivă.
Înaintea efectuării schimbului automat de informații financiare între două state, una dintre condiții este aceea că trebuie să fie în vigoare Convenția privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală care, în cazul României, va intra în vigoare pe 1 noiembrie 2014, mai precizează Finanţele.