Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2019, este de 4,6 milioane lei, în limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie, de la bugetul de stat.

„Luând în considerare faptul că furnizorii de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa depun cereri de plată lunar, după livrare, dar nu mai târziu de 5 zile de la încheierea lunii în care s-a făcut livrarea purceilor, iar direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, pe care o transmit, lunar, până în data de 10 a fiecărei luni, Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, este necesară adoptarea cât mai urgentă a prezentului proiect”, arată proiectul de act normativ publicat în dezbatere pe site-ul ministerului.

Printre beneficiarii ajutorului vor fi crescătorii de porci din categoria întreprinderilor mici.

„Acordarea acestui ajutor de minimis către crescătorii de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa ar putea echilibra balanţa veniturilor şi cheltuielilor acestora, contribuind la ameliorarea nivelului lor de trai, precum și la evitarea depopulării spațiului rural”, arată documentul.

Autorii spun că acest ajutor de minimis ar putea contribui la creșterea şi stabilizarea cantitativă şi calitativă a producțiilor de carne de porc, la echilibrarea balanţei veniturilor şi cheltuielilor fermierilor, ajutându-i să se reașeze într-o poziție mai stabilă şi mai echilibrată în raport cu partenerii de afaceri.

Te-ar putea interesa și: