“Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Bancpost a aprobat astăzi majorarea capitalului social al Băncii prin conversia unui împrumut subordonat al acţionarului majoritar şi prin aporturi în numerar din partea celorlalţi acţionari. Capitalul social se majorează cu suma de 92,6 milioane RON, de la 1,09 miliarde RON la 1,18 miliarde de lei.”, arată un comunicat al băncii Un număr de 216.050.000 noi acţiuni nominative ordinare sunt emise pentru conversia unui împrumut subordonat şi sunt distribuite către Eurobank EFG.
Un număr de 15.539.616 noi acţiuni nominative ordinare sunt emise în vederea creşterii capitalului prin noi aporturi de numerar şi sunt oferite spre subscriere acţionarilor Bancpost, proporţional cu numărul de acţiuni deţinute de aceştia la data de referinţă, şi anume 31 octombrie 2011.
“Decizia Eurobank EFG de a converti împrumutul subordonat în aport la capitalul social este o reconfirmare a angajamentului acţionarului majoritar al Bancpost de a susţine şi dezvolta în continuare afacerile sale din România”, spune Peter Weiss, directorul executive al Bancpost. Reamitim că banca urmează să fuzioneze  cu Alpha Bank România în urma unui acord semnat la Atena între EFG Eurobank şi Alpha Bank.