În total, 95 de clădiri vor fi modernizate în perioada 2017-2018. Costurile proiectului sunt estimate la 29,5 milioane de euro. Pentru a sprijini acest important proiect de îmbunătăţire a eficienţei energetice a blocurilor din Bucureşti, contribuţia BEI a fost majorată la 75% din costurile proiectului, urmând ca municipalitatea să acopere restul de 25% din costuri. 

Graţie fondurilor oferite de BEI, consumul de energie al clădirilor reabilitate se va reduce cu aproximativ 50%, ceea ce înseamnă că, anual, va fi economisită o cantitate de energie de aproximativ 45 GWh după ce programul va fi implementat în totalitate. Aceasta va contribui la modernizarea stocului de clădiri, creşterea confortului, reducerea emisiilor de CO2 şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor din Bucureşti. 

Acest proiect reprezintă o continuare a cooperării cu succes a BEI cu diferite sectoare din Bucureşti. Incluzând şi actualul credit, BEI a oferit un total de 475 milioane de euro pentru a finanţa creşterea eficienţei energetice a blocurilor din diferite sectoare din Bucureşti. 

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul în Luxemburg, a fost constituită prin Tratatul de la Roma din 1958. Acţionarii BEI sunt statele membre ale Uniunii Europene, iar accentul principal al activităţilor de creditare ale BEI este pus pe finanţarea de proiecte ce promovează o dezvoltare regională echilibrată şi coeziunea economică şi socială într-o Uniune Europeană extinsă. 

SURSA: Agerpres