Bacalaureat 2019. Subiecte şi barem Chimie. Ultima probă, la alegere, de joi.

BAREM CHIMIE ANORGANICĂ

SUBIECTE CHIMIE ANORGANICĂ

SUBIECTE CHIMIE ORGANICĂ

BAREM CHIMIE ORGANICĂ

Absolvenții clasei a 12-a dau astăzi ultima probă a bacalaureatului 2019, cea la alegere a profilului. Elevii au avut de ales din 11 materii, printre care și chimia. Subiectele la această materie au fost elaborate de către Centrul Național de Evaluare și Examinare și se stabilesc, desigur, ținându-se cont de câteva criterii. Baremele și subiectele vor fi afișate pe subiecte.edu.ro, după ora 15:00 şi pe capital.ro.

Elevii care se află astăzi la ultimul impas, fiind ultima zi a examenului maturității, susțin, în data de 4 iulie, proba la alegere a profilului. Fiecare viitor student care susține examenul de Bacalaureat la chimie are șansa să opteze pentru programa de Chimie Anorganică și Generală, fie pentru programa de Chimie Organică.

Bacalaureat 2019. Subiecte şi barem Chimie. Ultima probă, la alegere, de joi. Programa de Chimie Organică:

Structura şi compoziţia substanţelor organice
Clasificarea compuşilor organici
Tipuri de reacții chimice în chimia organică
Alcani
Alchene
Alchine
Cauciucul natural și sintetic. Mase plastice
Arene
Benzine
Alcooli
Acizi carboxilici
Grăsimi. Agenți tensioactivi
Aminoacizi. Proteine
Zaharide
Calcule chimice Utilizări ale substanţelor studiate
Programa de Chimie Anorganică și Generală:

Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice
Legături chimice. Interacţii între atomi, ioni, molecule
Starea gazoasă
Soluții apoase
Echilibre acido-bazice
Noţiuni de electrochimie
Noţiuni de termochimie
Noţiuni de cinetică chimică
Combinaţii complexe
Calcule chimice

Bacalaureat 2019. Subiecte şi barem Chimie. Ultima probă, la alegere, de joi. Potrivit Edu.ro, elevii de la real vor alege una dintre următoarele materii: Anatomie- Biologie, Fizică, Chimie și Informatică. Cei care sunt la real vor opta pentru: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie.

În funcție de specializare, elevii vor avea de ales între următoarele:

Proba scrisă la alegere, profil Servicii se va dala una dintre materiile: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie.

Proba scrisă la alegere, profil Resurse naturale şi protecţia mediului: Fizică, Chimie, Biologie.

Proba scrisă la alegere, profil Tehnic: Fizică, Chimie, Biologie.
Proba scrisă la alegere, profil Artistic: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie.

Proba scrisă la alegere, profil Învăţător – educatoare: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie.

Proba scrisă la alegere, profil Educație Fizică și sport: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie.

Proba scrisă la alegere, profil Militar: Fizică, Chimie, Biologie, Informatică.

Proba scrisă la alegere, profil Teologic: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie.

Bacalaureat 2019. Subiecte şi barem Chimie. Ultima probă, la alegere, de joi. Rezultatele se vor afișa pe data de 8 iulie 2019. În aceeași zi se vor depune și contestațiile, între orele 12:00 – 16:00. Între 9 și 12 iulie vor fi soluționate contestațiile, în timp ce afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 13 iulie.

Criterii de care se ține cont în stabilirea subiectelor pentru BAC:

să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de bacalaureat, aprobate şi publicate de MECTS
să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaților de analiză, de sinteză, abstractizare și generalizare din partea candidaților
să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conținutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea competențelor prevăzute în aceste programe
să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: 3 ore
În jurul orei 15:00, când baremele de corectare și subiectele vor fi afișate pe site-ul edu.ro, veți regăsi și AICI toate detaliile despre examenul maturității.

Bacalaureat 2019. Subiecte şi barem Chimie. Ultima probă, la alegere, de joi. A doua sesiune a bacalaureatului, calendar:

15 – 19 iulie: înscrierea candidaților
26 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe
21 august: limba si literatura română – proba Ea) – proba scrisă
22 august: limba si literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
23 august: proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă
26 august: proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă
27 și 28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
29 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
30 august și 2 septembrie: evaluarea competențelor digitale – proba D
2 – 3 septembrie: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C

Bacalaureat 2019. Subiecte şi barem Chimie. Ultima probă, la alegere, de joi.