Potrivit unui comunicat al AP, în interpretarea şi aplicarea art. 3 alin. (1) lit. p) şi art. 19 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările şi modificările ulterioare, ÎCCJ a stabilit că perioada în care o persoană a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale: anterior datei de 1 ianuarie 1949, va fi considerată stagiu de cotizare dacă ucenicii au primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale; între 1 ianuarie 1949 şi 1 ianuarie 1954, va fi considerată vechime în muncă, indiferent dacă în privinţa ucenicilor a existat obligaţia virării contribuţiilor la fostele case de asigurări sociale, dar va reprezenta stagiu de cotizare numai în măsura în care s-a cotizat la fostele case de asigurări sociale; după 1 ianuarie 1954 şi până la 1 aprilie 2001, va fi considerată stagiu de cotizare şi vechime în muncă perioada practicii în producţie. 

Avocatul Poporului a promovat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un recurs în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale privind includerea perioadei de ucenicie în calculul stagiului de cotizare. 

Promovarea recursului în interesul legii s-a datorat faptului că instanţele de judecată au soluţionat diferit această problemă de drept. 

Elementele puse în discuţie au fost următoarele: existenţa unui contract de ucenicie, plata salariilor/indemnizaţiilor, plata cotizaţiilor de asigurări sociale, existenţa unui contract de muncă. 

Soluţiile au fost de admitere a cererilor sau de respingere, după caz, iar în motivarea deciziilor s-a avut în vedere îndeplinirea fie a tuturor elementelor de mai sus, fie s-a cerut dovedirea numai a unuia, a două sau a trei dintre acestea. 

În opinia Avocatului Poporului, perioada de ucenicie trebuia să fie luată în considerare ca stagiu de cotizare în situaţiile în care se face dovada plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, având în vedere că prevederile legale în vigoare consideră stagiul de cotizare ca fiind constituit din perioadele în care s-au datorat aceste contribuţii. 

De la această regulă, legiuitorul a prevăzut excepţii – perioade necontributive care au fost asimilate perioadelor contributive şi luate în considerare la calculul pensiei. 

Întrucât ucenicia nu se regăseşte printre excepţiile legale de la regulă contributivităţii, Avocatul Poporului a considerat că perioada de ucenicie poate fi considerată stagiu de cotizare în situaţiile în care se face dovada contribuţiei. 

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este obligatorie pentru instanţe de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 517 alin. (4) din Codul de Procedură Civilă. 

Sursa: Agerpres