Evitarea inițiativelor legislative care afectează continuarea procesului de curățare a bilanțurilor instituțiilor de credit este una dintre măsurile prevăzute în draftul Planului național de adoptare a monedei euro, document emis sub egida Guvernului României și obținut de Profit.ro.

Acesta prezintă și exemple concrete de astfel de inițiative care trebuie evitate, menționând propunerile legislative inițiate de senatorul Daniel Zamfir, aflate în dezbaterea Parlamentului în prezent, care ar limita valoarea recuperabilă a creanțelor cesionate de bănci și ar elimina caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit. Neconformă cu obiectivele adoptării euro este și forma actuală a programului guvernamental “Investește în tine”.
 

guvernamental “Investește în tine”. Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată pe Profit Insider Potrivit draftului Planului național de adoptare a monedei euro, menținerea capacității sectorului bancar de a face față unor evoluții nefavorabile de o intensitate moderat-ridicată trebuie asigurată prin: – “evitarea inițiativelor legislative care afectează continuarea procesului de curățare a bilanțurilor instituțiilor de credit (pentru îndeplinirea recomandării BCE 2). Exemple de asemenea inițiative care trebuie evitate sunt: propunerea legislativă pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori în sensul instituirii de obligații pentru cesionarii contractelor de credit și limitarea valorii recuperabile a creanțelor cesionate sau propunerea legislativă pentru eliminarea caracterului de titlu executoriu al contractelor de credit)”;