Comisia Europeană cere unui număr de 16 țări europene să adopte noile reglementări ale UE privind combaterea terorismului. România, alături de Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Grecia, Spania, Croația, Cipru, Lituania, Luxemburg, Malta, Austria, Polonia, Portugalia și Slovenia, are la dispoziție două luni pentru a face acest lucru, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene. Țările vizate trebuie să notifice măsurile luate pentru implementarea la nivel national a noilor norme privind combaterea terorismului.

Este vorba despre o Directivă din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului, care consolidează incriminarea și sancționarea infracțiunilor legate de terorism, cum ar fi călătoriile, instruirile sau finanțările în acest scop. Legea prevede dispoziții speciale pentru victimele terorismului, asigurându-se că au acces la informații, precum și la servicii de asistență, imediat după un atac și pentru cât timp este necesar. Pe data de 8 septembrie 2018 a expirat termenul până la care statele membre ar fi trebuit să anunțe Comisia Europeană că au pus în aplicare măsurile necesare pentru a transpune directiva în legislația natională. Combaterea terorismului reprezintă o prioritate majoră pentru UE și statele sale membre, precum și pentru partenerii săi internaționali.