Popescu nu are nicio maşină şi nici nu a declarat bunuri sub forma de metale preţioase, bijuterii sau obiecte de artă. Acesta mai are două credite la bancă, în valoare de 13.800 lei, respectiv 150.000 de euro.

La capitolul conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire, totalul indică peste 330.000 de lei, dar şi peste 288.000 de euro.  Valoare acţiunilor pe care le deţinute în diverse companii, însumează o avere de peste 675.000 de lei.

Capitolul imobiliare însă, este unul destul de bogat. Acesta a trecut în declaraţia sa de avere 7 terenuri agricole, 3 forestiere şi 6 intravilane, pe care le deţine în proporţie de 100%. El mai are două apartamente de locuit, o casă de locuit şi una de vacanţă.

Virgil Popescu a încasat anul trecut venituri de 125.376 lei din funcţia de deputat, 55.811 de lei din cea de profesor universitar şi 2.999 lei din dividende. Soţia sa a câştigat 39.969 lei, ca angajat al unei firme, 5.040 de lei din închirierea unui apartament şi 120.127 de lei din dividende.