Legea bugetului de stat a trecut de parlament. Votul final a avut loc la ora 18:14. Două ore mai târziu, parlamentarii au terminat dezbaterile şi la proiectul legii asigurărilor sociale.

În ciuda miilor de amendamente depuse bugetul a suferit modificări minime faţă de varianta propusă de guvern. Iar parlamentarii coaliţiei de guvernare au votat disciplinat: 192 de voturi pentru la legea bugetului de stat, şi 138 – împotrivă. La legea asigurărilor sociale, coaliţia a atras 176 de voturi favorabile proiectului, iar opoziţia a avut doar 147 de voturi.

Veniturile la bugetul de stat au fost stabilite la 66.654,3 milioane lei, iar cheltuielile  la 101.678,4 milioane lei, cu un deficit de 35.024,1 milioane lei, potrivit proiectului iniţial. La bugetul de pensii, cheltuielile au fost stabilite la 41 de miliarde de lei, bugetul fiind echilibrat printr-o subvenţie de la bugetul de stat.

Buget îngheţat la asigurări sociale

Valoarea punctului de pensie a constituit miezul discoridiei între membrii opoziţiei, pe de-o parte, şi cei ai guvernului care-şi apărau proiectul de lege, pe de altă parte. Amendamentele privind majorarea punctului de pensie la 45% au picat la votul din plen, prin urmare pensionarii vor primi, cel puţin în prima jumătate a anului, o pensie calculată pornind de la un punct de bază de  732,8 lei (39,9% din salariul mediu brut prognozat).

Membrii guvernului au apărat măsura de îngheţare a pensiilor, argumentând că trebuie respectate ţintele macroeconomice (deficitul bugetar) convenite cu FMI.

Fără facilităţi fiscale

La bugetul de stat, amendamentele care modificau taxele şi impozitele au fost respinse încă de ieri. Prin urmare, impozitul forfetar rămâne în vigoare, cel pe veniturile microîntreprinderilor dispare. Au fost respinse şi propunerile de reducere a penalităţilor la întârzierile la plata impozitelor şi eliminarea interdicţiei la deducerea TVA la autoturisme şi combustibili.

Modificări minore la Transporturi şi la Mediu

Bugetul ministerelor Transporturilor şi Mediului au fost ultimele două la care parlamentarii au avut amendamente.

În cazul Ministerului mediului, Parlamentul a aprobat o serie de redistribuiri de sume, diminuarea cu suma de 4.000 mii lei la capitolul “Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale”, cu suma de 1.000 mii lei la capitolul “Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă” şi suplimentarea cu suma de 5.000 mii lei la capitolul “Finanţarea proiectelor de cercetare – dezvoltare şi inovare”, “Protecţia mediului”.

Potrivit unui alt amendament, au fost aprobate redistribuiri de fonduri în cadrul obiectivului “Alte cheltuieli asimilate investitiilor” prin suplimentarea cu suma de 68 mii lei la capitolul “Alte active fixe” şi diminuarea cu acceaşi sumă a articolului “Reparaţii capitale aferente activelor fixe”.

Senatorii şi deputaţii au acceptat, de asemenea, suplimentare cu suma de 11.111 mii lei a obiectivului “Perimetre de ameliorare în fond funciar şi forestier în silvicultură”, prin diminuarea cu suma de 6.623 mii lei a obiectivului “Dotări independente’ şi diminuarea cu suma de 4.488 mii lei a obiectivului “Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”, precum si redistribuiri între articolele ale titlului “Cheltuieli de capital”.

Au mai fost adoptate redistribuiri de sume între obiectivele de investiţii în sensul suplimentării cu suma de 20.800 mii lei a obiectivului “Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările” prin diminuarea corespunzătoare cu aceeaşi sumă a obiectivului “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”.

La bugetul ministerului Transporturilor a fost admise doar două amendamente.Primul , admis cu 256 de voturi, stabilea că din suma de 20.286 mii lei prevăzută la active nefinanciare se repartizează 11.724 mii lei pentru dotarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă cu echipamente aeronautice.

Al doilea amendament, admis cu 169 voturi “pentru” şi 144 “împotrivă”, se referea la alocarea unor fonduri suplimentare pentru construirea centurii este şi nord-est la Cluj.