Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) a solicitat Corpului de Control al primului – ministru să realizeze un control cu privire la situaţia distribuitorului de presă Network Press Concept, fostul Rodipet.

 

„Această măsură vine în completarea deciziei AVAS de executare a gajului, de numire a unui administrator provizoriu la Rodipet şi de desfiinţare a contractului de privatizare ca urmare a nerespectării de către cumpărător, respectiv Magnar Two, a clauzelor asumate”, se arată într-un comunicat al AVAS.

 

La 30 iunie 2009, judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a admis cererea formulată de AVAS de reînscriere a Autorităţii ca acţionar la Network Press Concept (fosta Rodipet) cu un număr de 7.351.797 acţiuni, cu o valoare de 2,5 lei/titlu, reprezentând 51% din capitalul social al acestei societăţi, ca urmare a solicitării AVAS de executare a garanţiilor reale pentru nerealizarea obligaţiilor investiţionale.

 

„Precizăm că, împotriva încheierii judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti orice parte interesată poate formula recurs, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990 (legea privind Registrul Comerţului – n.r.). Formularea recursului nu afectează valabilitatea înscrierii efectuate de judecătorul delegat în Registrul Comerţului”, arată AVAS.

 

Instituţia precizează că, potrivit prevederilor hotărârii Colegiului Director, AVAS urmează să facă demersurile legale în vederea desfiinţării contractului de privatizare şi să acţioneze în vederea anulării actelor subsecvente încheierii acestui contract.

 

SURSA: Mediafax