Această sumă este dublă faţă de cea stipulată în Master Planul General de Transport, cursul folosit fiind de 4,5242 lei/euro

„Suma prevăzută în Hotărârea de Guvern pentru construcţia Autostrăzii Piteşti-Sibiu este cea reală, care ţine cont de studiul de fezabilitate din 2008 şi de planul de detaliu. Master Planul General de Transport este orientativ, îţi dă o sumă orientativă, ţinând cont de preţurile la nivel regional şi mondial şi de formele de relief, dar nu îţi poate spune în detaliu cât te costă. După ce se întocmeşte studiul de fezabilitate, se face studiul de detaliu şi se observă exact cât costă, ţinând cont inclusiv de costurile de expropriere, de mutarea utilităţilor… În plus, traseul actual al Autostrăzii Piteşti-Sibiu are 123 de kilometri, faţă de 116 kilometri prevăzuţi în Master Plan. Deci, se lungeşte şi traseul. Master Planul îţi dă aproximativ traseul, apoi studiul de fezabilitate şi planul de detaliu îţi indică exact traseul”, a explicat Alin Şerbănescu într-un interviu acordat Agerpres.

În prezent, documentaţia privind secţiunile 1 şi 5 ale Autostrăzii Sibiu-Piteşti, în valoare de aproximativ 560 de milioane de euro, fără TVA, a fost trimisă către Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). 

„Acum sunt scoase la licitaţie proiectarea şi execuţia (pentru loturile 1 şi 5 – n. r.). Sperăm undeva prin iarnă să fie deja semnat contractul, ţinând cont de tot ce înseamnă contestaţii, în anul 2018 să înceapă deja faza de proiectare a autostrăzii, iar în 2019 faza de execuţie. Ar trebui ca undeva în 2022 să fie gata lucrările la această autostradă”, a precizat Şerbănescu. 

Referitor la loturile 2, 3 şi 4, CNAIR aşteaptă documentaţia tehnică, pentru a realiza proiectele tehnice. 

„În ceea ce priveşte loturile 2, 3 şi 4, aşteptăm să fie depusă la CNAIR documentaţia tehnică. Documentaţiile tehnice sunt realizate de consultanţi externi. Până la sfârşitul verii ar trebui să avem documentaţia tehnică. Urmează întocmirea proiectelor tehnice, apoi documentaţia este trimisă la ANAP şi, după verificare, în SEAP. Teoretic, până la sfârşitul anului am putea să le avem în SEAP”, a adăugat reprezentantul CNAIR. 

Autostrada Sibiu – Piteşti este parte a coridorului TEN-T Core şi reprezintă tronsonul lipsă al coridorului Nădlac – Arad – Timişoara – Lugoj – Deva – Sibiu – Piteşti – Bucureşti – Constanţa, care traversează România de la vest (graniţa cu Ungaria) la est (Portul Constanţa). 

Potrivit notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Sibiu – Piteşti”, publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, faţă de studiul de fezabilitate realizat în anul 2008 s-au efectuate o serie de revizuri, principalele constând în reinvestigarea terenului şi studierea mai multor variante de coridoare posibile de traseu cât mai optime având în vedere constrângerile zonei atât din punct de vedere topografic, geografic, geotehnic, hidrografic, a declarării unor noi situri protejate natural şi cultural, cât şi a dezvoltărilor socio-economice şi a creşterii considerabile a traficului atât cel de mărfuri, cât şi cel turistic şi de pasageri. A fost necesară şi alinierea proiectului la cerinţele noilor norme şi normative revizuite/actualizate atât cele naţionale, cât şi cele europene. Astfel pentru stabilirea variantei optime de traseu au fost analizate 7 alternative, varianta selectată stabilindu-se în baza unei analize multicriteriale, care a avut în vedere: reducerea timpului de călătorie, îmbunătăţirea cheltuirii eficiente a resurselor financiare, gestionarea impactului asupra mediului, îmbunătăţirea condiţiilor de accesibilitate şi siguranţă a traficului etc. În cadrul studiului de fezabilitate 2008, traseul autostrăzii era estimat la 116,64 km, împărţit în trei sectoare – Sector I Sibiu (Vestem) – Boiţa – Racoviţa (Cornetu) în lungime de 40,2 km; – Sector II Racoviţa (Cornet) – Tigveni, în lungime de 38,3 km şi Sector III Tigveni – Curtea de Argeş – Piteşti, în lungime de 38,14 km. 

În prezent s-a realizat revizuirea traseului la secţiunea de la capătul autostrăzii dinspre Sibiu, deoarece iniţial autostrada prevedea conexarea cu viitorul Drum Expres Făgăraş – Sibiu în zona localităţii Vestem. Datorită realizării Variantei de ocolire Sibiu la profil de autostradă, s-a prevăzut ca autostrada Sibiu – Piteşti să se conexeze la actualul Nod rutier existent al variantei de ocolire Sibiu, cu reconfigurarea elementelor constructive necesare, şi resectorizarea traseului revizuit al autostrăzii, a cărei lungime estimată este de aproximativ 122,95 km, acum fiind împărţită în 5 sectoare.