După ţara de provenienţă, cele mai mari ponderi le deţin investitorii din Austria – 30,1%, Franţa – 14,97%, Olanda – 12,89%, Irlanda – 9,71%, Bulgaria – 3,64%, Italia – 3,31%, Germania – 2,84%, Grecia – 2,22%, Cipru – 1,21%, Marea Britanie – 1,05%, Luxemburg – 0,95%, Moldova – 0,32%.

La 31 decembrie 2013, cota de participare a investitorilor străini la capitalul social subscris şi vărsat al societăţilor de asigurare era de 83,21%, iar cea aferentă capitalului românesc era de 16,79% din total.

Conform situaţiilor financiare anuale auditate transmise ASF de către societăţile de asigurare, la data de 31 decembrie 2013, valoarea agregată la nivelul pieţei a capitalurilor sociale subscrise era de 3,466 miliarde lei, iar cea a capitalurilor sociale subscrise şi vărsate era de 3,461 miliarde lei.

Diferenţa de 4,587 milioane lei, dintre valoarea capitalului social subscris şi cea a capitalului subscris şi vărsat, a rezultat din sumele subscrise, dar rămase nevărsate de către acţionarii societăţii Euroins România Asigurare Reasigurare.

Comparativ cu valoarea agregată a capitalurilor sociale subscrise la societăţile de asigurare la sfârşitul anului 2012, de 2,985 miliarde lei, valoarea înregistrată la finalul anului trecut a înregistrat o creştere cu 480,392 milioane lei, ceea ce înseamnă o creştere nominală cu 16,09%.

În ultimii 5 ani, valoarea capitalului social subscris agregat la nivelul societăţilor de asigurare a scăzut cu 12,70%.

AGERPRES