Procedura prin care se vor selecţiona contractanţii va fi licitaţie restrânsă care va asigura libera concurenţă, transparenţă, tratamentul egal şi confidenţialitatea, precizează municipalitatea, într-un comunicat de sâmbătă.
“Având în vedere că peste peste 50% dintre aceste străzi au fost reabilitate în urmă cu 6-10 ani, iar garanţia şi durata lor de viaţă au expirat, pentru evitarea degradării accentuate a acestora se organizează licitaţie restrânsă, conform articolului 83, alin (2) din OUG 34/2006”, spune sursa citată.
Conform OUG 34/ 2006, “acordul-cadru” reprezintă o înţelegere scrisă între beneficiar (Administraţia Străzilor) şi unul sau mai multi operatori economici, al carei scop este stabilirea regulilor şi condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite pe perioada de patru ani (contracte subsecvente), în mod special în ceea ce priveşte preţul şi cantităţile avute în vedere.
Valorile estimate ale Acordului cadru sunt, în cazul de faţă, următoarele: Pachetul 1: între 93,9 milioane lei şi 281,8 milioane lei; Pachetul 2: între 90,2 milioane lei şi 270,7 milioane lei; Pachetul 3: între 64,9 milioane lei şi 194,8 milioane lei; Pachetul 4: între 64,8 milioane lei şi 194,4 milioane lei; Pachetul 5: între 76,6 milioane lei şi 229,9 milioane lei; Pachetul 6: între 78,3 milioane lei şi 235 milioane lei. Toate valorile sunt fără TVA.
Nu înseamnă că sumele contractelor subsecvente vor fi egale cu maximul valorilor estimate. Acestea sunt doar aproximări, urmând a se licita doar preţurile unitare. Proiectul tehnic şi expertiza reprezintă elementele ce dau dimensiunea lucrărilor.
Alegerea pragurilor minime şi maxime s-a făcut în funcţie de starea de degradare a acestor artere, având în vedere că peste jumătate dintre acestea au fost reabilitate în perioada 2000-2004, prin urmare garanţia şi durata de viaţă au expirat, notează sursa citată.
Activitatea de întreţinere şi administrare presupune menţinerea străzilor reabilitate la un înalt nivel de servicii şi cuprinde mai multe operaţiuni: reparaţia fisurilor, crăpăturilor, suprafeţelor deteriorate; colmatări, emulsionări, decapări ale îmbrăcăminţii rutiere; lucrări iniţiale constând în refaceri ale structurii rutiere inclusiv fundaţii; menţinerea planeităţii şi capacităţii portante conform normativelor.
Contractele anterioare au fost valabile până în anul 2010 şi s-au dovedit a fi un succes din punct de vedere tehnic, întucât circulaţia rutieră şi pietonală s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi confort, precizează municipalitatea.
Sursa: Mediafax