Noul regulament extinde definiţia numerarului, aceasta acoperind acum nu doar bancnotele, ci şi alte instrumente sau mărfurile cu grad ridicat de lichiditate, precum cecuri, cecuri de călătorie, carduri preplătite şi aur. De asemenea, domeniul de aplicare al regulamentului este extins astfel încât să includă numerarul expediat prin serviciile poştale, de transport de marfă sau de curierat.  

Noua legislaţie extinde obligaţia cetăţenilor care intră sau ies din UE şi care transportă numerar în valoare de 10.000 de euro sau mai mult de a declara acest numerar autorităţilor vamale. Declaraţia va fi necesară indiferent dacă persoanele în cauză transportă numerarul asupra lor, în bagajele lor sau în mijlocul lor de transport. La cererea autorităţilor, călătorii vor trebui să pună la dispoziţie numerarul pentru verificare.  

În cazul în care numerarul este transmis prin alte mijloace („numerar neînsoţit”), autorităţile competente vor avea autoritatea de a solicita expeditorului sau destinatarului să facă o declaraţie de informare. Autorităţile vor putea să efectueze controale asupra oricăror transporturi, pachete sau mijloace de transport care pot conţine numerar neînsoţit.

 Statele membre vor face schimb de informaţii în cazurile în care există indicii că numerarul este legat de activităţi infracţionale care ar putea afecta interesele financiare ale UE. Aceste informaţii vor fi, de asemenea, transmise Comisiei Europene.

 Noul regulament nu va împiedica statele membre să prevadă controale naţionale suplimentare cu privire la mişcările de numerar în cadrul Uniunii în temeiul legislaţiei naţionale, cu condiţia ca aceste controale să fie în conformitate cu libertăţile fundamentale ale Uniunii.  

Consiliul şi Parlamentul European trebuie acum să semneze regulamentul adoptat. Textul semnat va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE şi va intra în vigoare în termen de 20 de zile de la data publicării.