Câteva dintre obiectivele asociaţiei sunt: să reabiliteze şi modernizeze infrastructura de transport, să dezvolte serviciul de transport local de persoane în interiorul localităţilor şi între localităţile membre ale asociaţiei pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi să realizeze în comun proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, să elaboreze şi aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public de Transport Local din cadrul asociaţiei, să reducă impactul negativ social şi de mediu în ceea ce priveşte proiectele de infrastructură de transport.

Asociaţia de Transport Metropolitan Bucureşti se constituie în scopul înfiinţării şi gestionării în comun a Serviciului public de transport local din cadrul asociaţiei, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, respectiv stabilirii politicilor vizând planificarea strategică, monitorizarea şi avizarea activităţilor privind controlul funcţionării serviciilor publice de transport de călători în zona metropolitană Bucureşti-Ilfov şi zona de influenţă în transport a Capitalei pentru transportul cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou, trenuri regionale, transport naval şi alte mijloace de transport terestre, pe apă şi suspendate.

Ţinând cont de situaţia actuală în care se efectuează transportul public de persoane în regiunea Bucureşti-Ilfov, precum şi de necesitatea realizării unui sistem de transport integrat în regiune, un număr important de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov şi-au exprimat intenţia ca acestea să coopereze şi să se asocieze. (Sursa: Agerpres)