'Conferinţa de lansare a Fondului pentru acţiuni în domeniul managementului energiei durabile (SEAF) a avut loc în data de 13 iulie 2017. Proiectul, care va fi implementat până în august 2019, este finanţat în cadrul ariei de concentrare tematica 4 – Mediu şi Infrastructura a Programului de cooperare elveţiano-român. Principalul obiectiv al acesteia este de a contribui la managementul energiei durabile în oraşe, prin îmbunătăţirea infrastructurii publice, dezvoltarea capacităţii şi creşterea gradului de conştientizare privind eficienţa energetică şi energia regenerabilă, pentru a creşte standardul de viaţa, a promova dezvoltarea economica şi a oferi un răspuns la schimbările climatice', se arată în document. 

Din cele aproximativ 50 milioane CHF care îi revin ariei de concentrare tematica Mediu şi infrastructură, SEAF are alocate 8,35 milioane CHF, destinate acordării de asistenţă autorităţilor locale din România. 

Această asistenţă se acordă pentru a implementa activităţi aferente abordării integratoare a Premiului European pentru Energie (European Energy Award/EEA), prin care oraşele vor fi iniţiate în procesul certificării EEA şi îşi vor elabora sau actualiza Planurile de Acţiune pentru Energie Durabilă şi a implementa proiecte de infrastructură care să contribuie la consolidarea managementului energiei durabile în oraşele din regiunile mai puţin dezvoltate ale României. 

Fondul este gestionat de o echipă constituită la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în parteneriat cu Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice al Confederaţiei Elveţiei, în calitate de finanţator, şi cu Ministerul Finanţelor Publice, cu rol de Unitate Naţională de Coordonare a Programului de cooperare elveţiano-român.

AGERPRES