Dacă ai un cont la Raiffeisen, fără să semnezi niciun document, în urma unei simple conversaţii telefonice, poţi ajunge asigurat la AIG. Banii de prime sunt reţinuţi de bancă, deşi nu are mandat scris. 

Compania AIG Life le vinde prin telefon clienţilor persoane fizice ai Raiffeisen Bank asigurări care acoperă riscurile de îmbolnăvire şi accident, fără ca viitorii asiguraţi să semneze vreun document. Plata poliţelor urmează să fie făcută prin debitarea automată a contului clientului deschis la Raiffeisen şi nici pentru aceasta nu se solicită vreo semnătură, ci numai acordul telefonic. Ambele sunt obţinute în aceeaşi conversaţie.

Potrivit unui ordin al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), când vând asigurări companiile trebuie să-şi informeze clienţii în scris, sub semnătură, „pentru a exista confirmarea că aceştia au luat cunoştinţă despre conţinutul informaţiilor.“ Aceste condiţii de informare trebuie respectate atât în cazul potenţialilor asiguraţi persoane fizice, cât şi în cazul celor existenţi.

Reprezentanţii AIG sus­ţin, într-un răspuns transmis pe e-mail, că nu încalcă aceste prevederi deoarece clienţii „primesc informaţii în scris înainte de încheierea contractului“. Însă, momentul în care contractul este încheiat nu e clar.

În plus, potrivit legis­laţiei primare în vigoare, contractele de asigurări se încheie doar în formă scrisă. Şi şeful AIG, Theodor Alexandrescu, afirma la începutul săptămânii trecute că asigurările la telefon au nevoie de semnătură: „nu îţi ia nicun ban până nu semnezi“. Din explicaţiile transmise ul­terior de angajaţii companiei sale, reiese însă că nu este necesară, niciodată, semnătura clientului: „Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă, încheierea acestuia fiind confirmată de certificatul de asigurare emis şi semnat de asigurător“, se spune în răspunsul companiei. Certificatul de asigurare nu este definit de legislaţia în vigoare.

Cu contract, fără contract

Momentul în care con­tractul se consideră încheiat nu este clar şi nici nu este explicat de AIG. „Contractul este considerat încheiat după confirmarea primirii de către client a documentaţiei anterior menţionate (n.r.: documentaţia referitoare la asigurare)“. Compania nu a mai răspuns şi la întrebarea: cum este obţinută confirmarea? Plicurile trimise acasă celor care cumpără asigurări prin telefon aterizează în cutiile poştale, nefiind expediate nici măcar cu confirmare de primire. În schimb, potrivit certificatului de asigurare trimis de AIG unui client, data încheierii asigurării este chiar cea la care a avut loc conversaţia telefonică cu respectivul client, pentru vânzarea poliţei. Dar, în acelaşi timp, AIG consideră că pot exista asigurări fără contract, permise în spatele unor perioade de graţie: „compania oferă cu titlu gratuit, o perioadă de până la două luni de acoperire imediată, astfel încât clientul să beneficieze de această perioadă şi anterior încheierii efective a contractului“.

În perioada de graţie, acoperirile poliţei sunt mai restrânse: nu se plătesc indemnizaţii în cazul intervenţiilor chirurgicale cauzate de îmbolnăviri.

Informaţii prezentate în grabă

Capital a constatat că vânzarea unei astfel de poliţe durează mai puţin de 14 minute, în condiţiile în care clientul căruia i se face oferta la telefon cere detalii. Clientul întreabă dacă poate primi informaţiile din contractul de asigurare pe e-mail, dar este refuzat. De asemenea, dacă nu vrea să autorizeze telefonic şi debitarea automată a contului deschis la Raiffeisen pentru plata primelor de asigurare în viitor la AIG, i se spune că aceasta este o cerinţă obligatorie.

Informaţiile referitoare la asigurare sunt prezentate cât mai repede, operatorul nu dă detalii despre despăgubirile plătite în cazul producerii unui risc acoperit. Asiguraţii sunt informaţi însă că pentru o acoperire de cel mult 6.000 de lei plătesc lunar 36,5 lei.

Debitarea directă, activată uşor

Elementele de identificare a persoanei apelate sunt minime: numele, adresa din buletin şi numărul de telefon – care poate fi chiar cel pe care a fost sunată. În plicul trimis acasă de către compania de asigurări celor care cum­pără poliţe la telefon, există şi o hârtie cu sigla Raiffeisen, prin care clientul este ­in­for­mat că i se va debita lunar contul pentru plata primelor de asigurare. ­Re­prezentanţii băncii afirmă că această hârtie este trimisă pentru a-şi onora obligaţiile către client prevăzute ­
într-un act normativ care reglementează serviciile financiare la distanţă.

6.000 de lei este despăgubirea maximă ce poate fi obţinută pe această poliţă. Indemnizaţiile obţinute diferă în funcţie de intervenţia chirurgicală suferită

438 de lei este valoarea primelor anuale pe care le plătesc clienţii Raiffeisen care cumpără asigurarea AIG vândută prin telefon