„Mă alătur mesajului preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară, domnul Nicu Marcu, de felicitare a Bursei de Valori Bucureşti pentru atingerea cu succes a obiectivului de încadrare a pieţei de capital din România în categoria pieţelor emergente.

Acest deziderat al întregii comunităţi din piaţa de capital a fost susţinut încă din anul 2014 de Autoritate în cadrul proiectului strategic intitulat STEAM (Set of actions Towards Establishing and Acknowledgement of the emergent Market status).

Obiectivul proiectului a fost de facilitare a reclasificării pieţei de capital din România de către furnizorii globali de indici financiari de la categoria Piaţă de Frontieră (Frontier Market) la Piaţă Emergentă (Emerging Market).

Cu acest prilej, marcăm practic de astăzi intrarea într-o nouă etapă de dezvoltare a Bursei de Valori Bucureşti, în sensul parcursului de la statutul de piaţă emergentă către cel de piaţă dezvoltată”, a spus Gabriel Grădinescu.

Au fost scoase în evidență eforturile colegilor săi

În ceea ce priveşte contribuţia Autorităţii la atingerea acestui obiectiv, el a evidenţiat eforturile susţinute derulate de colegii săi în cadrul proiectului STEAM demarat încă din anul 2014.

„În cadrul acestui proiect strategic al Autorităţii am redus barierele legale prin revizuirea legislaţiei primare şi secundare din piaţa de capital, prin: emiterea Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiunile de piaţă, care oferă în prezent un cadru legal mai suplu de funcţionare pentru emitenţii cotaţi la bursă; emiterea Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ce a armonizat status quo-ul local cu directiva europeană MiFID 2; actualizarea legislaţiei în materie de fonduri de investiţii, cu referire la emiterea Legii nr. 243/2019 privind FIA şi a Legii nr. 29/2017 privind OPCVM (fondurile deschise de investiţii); emiterea reglementărilor secundare subsecvente elaborate de Autoritate în aplicarea acestor legi”, a afirmat Gabriel Grădinescu.

Dezvoltarea pieței de retail

„Totodată, aş dori să menţionez şi implicarea Autorităţii în consolidarea şi modernizarea infrastructurii pieţei de capital, respectiv pentru înfiinţarea Contrapărţii Centrale. Prima etapă a fost parcursă prin înfiinţarea şi înregistrarea companiei cu rol de Contraparte Centrală la finele anului trecut.

În prezent, ne aflăm în etapa premergătoare autorizării Contrapărţii Centrale conform Regulamentului european EMIR (nr. 648/2012), în condiţiile în care această contraparte va găzdui infrastructura care va permite relansarea şi dezvoltarea pieţei derivatelor în România.

În încheiere, doresc să îi asigur pe toţi partenerii noştri din piaţa de capital că vom continua să lucrăm în folosul dezvoltării bursei locale şi pentru asigurarea protecţiei necesare tuturor investitorilor”, a mai declarat Gabriel Grădinescu.