"În continuarea demersurilor privind calificarea României pentru obţinererea statutului de piaţă de capital emergentă, ASF are pe agendă, pentru anul 2016, un pachet de priorităţi printre care se numără elaborarea proiectului de lege privind fondurile de investiţii alternative (FIA) şi a proiectului de lege privind pieţele de instrumente financiare, prin care sunt implementate prevederile Directivei Europene MIFID II, reclasificarea şi actualizarea regulamentelor şi normelor secundare emise de autoritate, consolidarea în continuare a operatorilor din piaţă şi reautorizarea Depozitarului Central", menţionează comunicatul citat. 

De asemenea, ASF mai are în vedere desfăşurarea de acţiuni în vederea stimulării ofertelor publice de acţiuni şi obligaţiuni, îmbunătăţirea lichidităţii prin reglementarea instrumentelor financiare derivate, reducerea în continuare a unor comisioane pentru intermediari (market makers), analiza costurilor emisiunilor de obligaţiuni şi simplificarea fluxurilor de operaţiuni. 

ASF precizează că atingerea obiectivelor proiectului STEAM va avea ca efect accesul mai facil al investitorilor pe piaţa de capital românească şi transformarea acesteia într-o sursă viabilă de finanţare, cu scopul dezvoltării economiei naţionale. 

Lansat în trimestrul al treilea al anului 2014, proiectul STEAM cuprinde obiective şi acţiuni specifice aliniate unor direcţii strategice structurate pe cinci piloni, respectiv Pilonul I reprezentând revizuirea legislaţiei primare şi secundare, Pilonul II – consolidarea şi modernizarea infrastructurii pieţei de capital, Pilonul III – dezvoltarea pieţei de obligaţiuni, Pilonul IV- stimularea creşterii numărului de emitenţi şi a lichidităţii pieţei de capital şi Pilonul V – dezvoltarea pieţei de retail şi educaţie financiară. 

AGERPRES