Totodată, instituţia a aprobat promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment, potrivit Legii 85/2014 şi a respins 
proiectul de achiziţie prezentat de societatea BBP Bandenia PLC în vederea dobândirii, în mod direct, a unei participaţii calificate din capitalul social al Forte Asigurări Reasigurări S.A. 

În luna noiembrie a anului trecut, ASF anunţa că Forte Asigurări se află printre cei cinci asigurători care nu îndeplinesc cerinţele minime de solvabilitate în vigoare, conform regimului de supraveghere Solvency I. Ulterior, în luna aprilie a acestui an, ASF avertiza că Forte Asigurări Reasigurări şi LIG Insurance nu au realizat, până la termenul limită de 31 martie 2016, măsurile asumate prin planurile transmise în urma exerciţiilor de evaluare a activelor şi pasivelor companiilor din domeniu, derulare de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în prima jumătate a anului 2015. 

Pe de altă parte, Consiliul ASF a aprobat, marţi, solicitarea societăţii ERGO Austria International AG de prelungire a termenului de finalizare a achiziţiei societăţii Credit Europe Asigurări – Reasigurări S.A. 

Instituţia a aprobat, de asemenea, rezultatele controlului periodic efectuat la SSIF Ieba Trust S.A.şi la BRD-Groupe Societe Generale S.A. în calitate de depozitar al unor fonduri de investiţii şi retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare în cazul unor brokeri.

Totodată, a fost avizată propunerea legislativă privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule, în vederea transmiterii unui punct de vedere Senatului şi Guvernului României. 

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. 

AGERPRES