Potrivit unui comunicat transmis vineri, Consiliul ASF a respins proiectul de achiziţie a societăţii Axa Life 'pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 7, punctul 7, litera a), c) şi d), coroborate cu articolul 5 alineat, litera f) din normele privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor puse în aplicare prin Ordinul 16/2012'. 

Astfel, potrivit articolul 7, punctul 7, Autoritatea de Supraveghere Financiară 'evaluează calitatea adecvată a potenţialului achizitor, persoană fizică sau juridică, şi soliditatea financiară a acestuia, în raport cu proiectul de achiziţie', pe baza unor criterii. 

Potrivit normei, printre criteriile care nu au fost îndeplinite sunt cele prevăzute la litera a) 'privind reputaţia şi integritatea potenţialului achizitor, persoană fizică', cele de la litera c), privind 'soliditatea financiară a potenţialului achizitor, în special în raport cu tipul de activitate desfăşurată în prezent şi cu cea preconizată a fi desfăşurată în viitor de către asigurătorul/reasigurătorul la care se referă proiectul de achiziţie' şi cele de la litera d), referitoare la 'capacitatea asigurătorului de a respecta cerinţele prudenţiale stipulate de prezentele norme şi de legislaţia privind supravegherea suplimentară a grupurilor şi a conglomeratelor financiare'. 

De asemenea, nu au fost îndeplinite condiţiile de la articolul 5 alineat, litera f) unde se menţionează, printre altele, că 'persoanele juridice trebuie să dispună de o situaţie financiară care să le permită onorarea obligaţiilor lor patrimoniale şi care să asigure premisele pentru susţinerea activităţii asigurătorului din surse proprii, în cazul în care situaţia financiară a acestuia se deteriorează'. 

Consiliul ASF a mai aprobat încheierea unui protocol de colaborare cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), care reglementează schimbul anual de informaţii privind rezidenţii statelor membre UE, cu excepţia României, care au calitatea de participanţi-beneficiari ai unor scheme de pensii. 

'Acest protocol vine în sprijinul implementării prevederilor Directivei 2011/16/UE pentru cooperare administrativă în domeniul fiscal', se menţionează în comunicat. 

De asemenea, a fost aprobată şi înregistrarea la ASF a majorării capitalului social al SIF Moldova SA, de la 51.908.958,80 lei la 103.817.917,60 lei prin emiterea unui număr de 51.908.958,80 acţiuni. 

'Consiliul ASF a audiat o informare privind expunerea entităţilor şi pieţelor supravegheate de ASF faţă de pieţe şi instrumente financiare din Grecia, constatând că nu există astfel de expuneri directe pe active financiare greceşti', se mai spune în comunicat. 

Totodată, Consiliul ASF a aprobat proiectul de Regulament privind administratorii fondurilor de investiţii alternative, care este publicat pentru consultare publică, timp de zece zile, pe site-ul ASF. 

Consiliul ASF se întruneşte în fiecare săptămână pentru a decide asupra măsurilor care trebuie adoptate pentru buna funcţionare şi pentru supravegherea eficientă a pieţelor financiare non-bancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe.  

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituţia care autorizează, reglementează, supraveghează şi controlează entităţile care activează pe piaţa financiară non-bancară din România. 

AGERPRES