ASF a publicat strategia pentru 2021-2023: “Obiectivele strategice aferente intervalului menţionat au fost reanalizate şi actualizate, în strânsă corelare cu cele mai recente politici adoptate la nivel European: noul Plan de acţiune pentru Uniunea Pieţelor de Capital şi integrarea pieţelor financiare, dezvoltarea durabilă, digitalizarea şi inovaţia tehnologică în sectorul serviciilor financiare”, se menţionează în comunicat.

Programul de activităţi pentru anul 2021 cuprinde acţiuni punctuale menite să asigure promovarea stabilităţii financiare, asigurarea convergenţei intersectoriale, armonizarea cadrului de reglementare şi întărirea funcţiilor de supraveghere.

Totodată, programul presupune şi continuarea procesului de întărire a capacităţii instituţionale, în acord cu măsurile, practicile şi priorităţile strategice promovate la nivelul autorităţilor europene ESMA şi EIOPA.

“Pornind de la necesitatea restructurării, reanalizării şi reorganizării obiectivelor şi activităţilor din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în vederea adaptării şi ajustării noilor realităţi şi contexte, a fost elaborată Strategia pentru perioada 2021 – 2023 şi Programul de activităţi pentru anul 2021.

Obiectivele strategice astfel asumate, dar şi programul de activităţi aduc valoare adăugată şi coerenţă organizării activităţilor curente ale Autorităţii şi ţin seama de tendinţele identificate la nivelul celor trei pieţe financiare nebancare, dar şi de activităţile asumate prin programele autorităţilor europene ESMA, EIOPA şi ESRB.

În anul 2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară va ajunge să fie o autoritate care aplică cele mai înalte standarde de supraveghere, cu o abordare proactivă, cu date şi informaţii de calitate şi cu deschidere către adoptarea celor mai bune practici internaţionale”, a declarat, pentru AGERPRES, Valentin Ionescu, directorul Direcţiei Strategie şi Stabilitate Financiară – ASF.

ANAF a publicat strategia pentru 2021-2023

Potrivit ASF, incertitudinile şi riscurile sporite la adresa evoluţiei şi stabilităţii economiei globale generate de efectele pandemiei COVID-19, dar şi de măsurile restrictive, aplicate pe plan naţional şi european, presupun adaptarea continuă şi considerabilă a modului de funcţionare a ASF, precum şi ridicarea standardelor profesionale şi a vitezei de reacţie la nivel instituţional.

“Criza COVID-19 a însemnat şi intensificarea utilizării tehnologiei în toate procesele şi activităţile Autorităţii, fapt care a condus la o reaşezare şi o regândire a priorităţilor şi a obiectivelor instituţionale, pentru a răspunde cât mai eficient provocărilor legate de riscurile emergente şi pentru a dispune măsurile optime menite să asigure încredere în pieţele financiare”, se mai spune în comunicat.

ASF: Obiectivele sunt adaptate noilor realități

Potrivit ASF, atât obiectivele strategice, cât şi programul de activităţi sunt adaptate noilor realităţi şi provocărilor fără precedent aduse de pandemia COVID-19 şi urmăresc îndeplinirea rolului strategic al instituţiei, prin asigurarea funcţionării corecte a pieţelor supravegheate, dar şi prin corelarea prevederilor legislative naţionale cu legislaţia europeană şi cu cele mai bune practici în domeniu.