Proiectul AQR (Asset Quality Review) cuprinde evaluarea a peste 80% din activele de pe piața de asigurări și reprezintă în fapt auditul pieței naționale a asigurărilor. Evaluarea va include un test de stres pentru dimensionarea impactului șocurilor din piață ( condiții de scenarii adverse) asupra stabilității financiare a sectorul de asigurări din România.

Programul de evaluare este rezultatul unui demers comun tripartit (Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, Comisia Europeană, Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocpuaționale – EIOPA) și cuprinde: evaluarea portofoliului de asigurări deținut de societățile de asigurare participante la acest exercițiu (societățile vor fi selectate și în funcție de cota de piață astfel încât să asigure o reprezentativitate a pieței de peste 80%); evaluarea tuturor activelor/pasivelor societăților de asigurare participante, cu referire la acele active care sunt luate în considererare pentru acoperirea obligațiilor asumate prin contractele de asigurare; efectuarea testului de stres.

În vederea coordonării întregului exercițiu, ASF va selecta un consultant, care va avea rolul de manager de proiect și va constitui un Steering Comitee (un comitet care va fi responsabil cu stabilirea și implementarea agendei exercițiului). Comitetul va fi format din 9 membri (5 reprezentanți ai ASF, 2 ai Comisiei Europene și 2 din partea EIOPA).

În vederea efectuării testului de stres, ASF va selecta un al doilea consultant. Acesta nu va putea face parte dintre auditorii/consultanții societăților de asigurare participante.

Societățile de asigurare urmează să contracteze consultanți/auditori în vederea realizării activităților exercițiului. Consultanții/auditorii vor fi selectați dintr-o listă creată de către ASF pe următoarele criterii: să nu aibă calitatea de auditor la societatea în cauză în momentul selecției și pe perioada derulării contractului; să nu fi efectuat misiuni de audit statutar la societatea în cauză pentru anul 2013; să nu dețină calitatea de administrator special la societatea în cauză.

Momentul estimativ de începere al exercițiului AQR este sfârșitul anului 2014-începutul anului 2015, urmând ca până la 31 mai 2015 proiectul să fie finalizat printr-un raport al exercițiului. Acesta va include și rezultatele testelor de stres pentru fiecare societate selectată.

‘’Exercițiului AQR reprezintă o verificare complexă a stării de sănătate financiară a societăților de asigurare din România și un pas important spre o mai mare transparență a bilanțurilor societăților, în concordanță cu practicile de supraveghere ale piețelor financiare din Uniunea Europeană’’, a declarat Președintele ASF, domnul MIșu Negrițoiu.

Autoritatea de Supraveghere Financiară va comunica societățile incluse în acest program și fazele de implementare ale exercițiului AQR. La finalul evaluării ASF va comunica rezultele agregate ale exercițiului împreună cu recomandările prudențiale care se impun din analiza rezultatelor.