Ponderea cea mai mare în totalul veniturilor este deţinută de veniturile provenind din sectorul instrumente şi investiţii financiare (SIIF), respectiv 47,26%, potrivit raportului anual al instituţiei. 

"Deşi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, rectificat în iulie 2014, a avut ca proiecţie un deficit curent la finele anului de 22.649.000 lei, rezultatul execuţiei bugetare la 31.12.2014 a fost unul pozitiv, respectiv 18.288.000 lei, generat de venituri mai mari încasate comparativ cu nivelul previzionat, dar şi de un nivel redus al cheltuielilor efectiv plătite în cursul anului 2014. Economiile la cheltuieli s-au datorat şi faptului că majoritatea sumelor alocate pentru proiecte de investiţii nu au fost cheltuite", se spune în raport. 

Veniturile curente aferente Sectorului Asigurări şi Reasigurări au fost de circa 49,283 milioane lei în 2014, din care, din taxa de funcţionare datorată de societăţile de asigurare şi brokerii de asigurări, în cuantum de 0,3% din volumul primelor brute de asigurare, a fost încasată suma de 25,405 milioane lei. Cota RCA datorată de societăţile de asigurare, ce reprezintă 1% din volumul primelor brute de asigurare de tip RCA, a generat venituri de 23,550 milioane lei. 

Potrivit raportului, veniturile provenind din Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare (SIIF) au înregistrat o evoluţie semnificativă în cursul anului 2014, datorată în special veniturilor generate de derularea în luna noiembrie a ofertei publice lansate de către Fondul Proprietatea. Operaţiunea de răscumpărare a acţiunilor proprii derulată de către Fondul Proprietatea a adus la bugetul ASF încasări de 12,486 milioane lei. O altă ofertă de preluare semnificativă a fost cea derulată de Biofarm, de 1,525 milioane lei. 

De asemenea, cheltuielile totale ale ASF în anul 2014 au fost de 147,631 milioane lei (circa 32,94 milioane euro), ceea ce reprezintă un grad de realizare de 86,44% faţă de bugetul rectificat al anului 2014. Din totalul cheltuielilor pe anul 2014, 12,471 milioane lei, inclusiv contribuţii sociale aferente (8,5%), reprezintă sume plătite ca şi pachete compensatorii în cadrul planului de încetare voluntară derulat începând cu luna august 2014. 

ASF mai precizează că în 2014, deşi erau bugetate, nu s-au mai plătit prime de vacanţă, spor de vechime, ore suplimentare, cumul de posturi, indemnizaţii persoanelor din afara instituţiei, alocaţii pentru locuinţe, ca urmare a revizuirii pachetelor compensatorii pentru salariaţi. La finele anului, instituţia precizează că au fost plătite prime de performanţă pentru majoritatea personalului, precum şi prime pentru proiecte. 

"Suma plătită în anul 2014 (fără pachetele compensatorii) este de 111.565.277 lei – 94,3% din prevederile bugetare, cu 8,13% mai puţin decât sumele plătite cu această destinaţie în anul precedent. Din totalul cheltuielilor de personal plătite, suma de 22.042.722 lei reprezintă contribuţii ale instituţiei pentru asigurări sociale, asigurări de şomaj şi asigurări sociale de sănătate", potrivit raportului.

AGERPRES