8,89 milioane de români au fost expuși riscului de sărăcie și de excluziune socială în anul 2010, reiese din datele Eurostat. Iar persoanele care trăiesc cu lipsuri materiale severe sunt afectate de cel puţin patru din următoarele probleme: nu pot plăti la timp chiria, ipoteca sau facturile la utilităţi, nu-şi permit să-şi încălzească locuinţa, nu pot face faţă cheltuielilor neaşteptate, să mănânce pește, carne sau alimente proteice la fiecare două zile, nu îşi permit o vacanţă de o săptămână în fiecare an, nu pot deţine şi întreţine un automobil, o maşină de spălat, un televizor color sau un telefon, fix sau mobil.

România are un Produs Intern Brut pe locuitor sub jumatătea mediei europene, raportat la paritatea puterii de cumpărare, de 46% în anul 2010. În UE, devansăm doar Bulgaria care atinge 44%. Provocarea economică a anului 2012 ţine de grăbirea reducerii acestor decalaje, prin creşterea gradului de ocupare, cu impact direct asupra creşterii nivelului de trai al românilor.  

"Munca este principală soluţie pentru ieşirea din sărăcie pentru cei apţi. Pentru ceilalţi, asistenţa şi asigurările sociale constituie salvarea", spune  consilierul economic al premierului, Andreea Paul Vass.

Tot pe locul al doilea în UE de la coadă și tot după Bulgaria ne-am situat la salariul minim pe lună. La începutul anului 2012, acesta a fost cu puțin peste 160 euro.

"Provocarea majoră a României este creșterea gradului de ocupare a populației. Sub două treimi dintre români cu vârsta între 20 și 64 ani lucrau în anul 2010 (63,3%), comparativ cu media de peste doua treimi (68,6%) la nivel european. Ne aflăm pe locul 23 în UE, la o distanţă de 6,7 puncte procentuale faţă de ţinta de 70% asumată în cadrul Strategiei Europa 2020. Mai mult decât atât, doar 41% dintre persoanele cu vârste între 55 şi 64 ani lucrau, sub media europeană de 46,3%. Din acest punct de vedere trebuie să propunem politici publice ambiţioase de încurajare a mentoratului, a spiritului antreprenorial și ocupațional pentru a valoriza experienţa profesională şi de viaţă a celor pe care îmi place să-i numesc aurul alb al naţiunii", mai spune Vass pe blogul ei.