Pentru a-şi primi renta viageră, bătrânii trebuie să se ducă să îşi vizeze carnetele, plata rentei fiind condiţionată de vizarea anuală a carnetului. Astfel, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură aminteşte persoanelor care au dobândit calitatea de rentier că este important trebuie să se prezinte, până la data de 29 august 2011, la oricare centru judeţean APIA, în vederea vizării carnetului de rentier, prezentând în acest sens următoarele documente: carnetul de rentier agricol şi actul de identitate.
„În cazul decesului rentierului agricol, renta datorată acestuia poate fi încasată de moştenitorii săi, care se vor prezenta la oricare centru judeţean APIA cu următoarele documente: carnetul de rentier al defunctului, certificatul de deces, certificatul de moştenitor, B.I./C.I. al moştenitorului, împuternicire notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei (în cazul în care sunt mai mulţi moştenitori) şi document coordonate bancare”, se arată într-un comunicat de presă al APIA.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a preluat, începând cu 1 februarie 2011, activitatea desfăşurată de Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului, iar centrele judeţene APIA au preluat activitatea desfăşurată de birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă.
Au dreptul la rentă viageră persoanele de peste 62 ani care au în proprietate maxim 10 hactare de teren pe care le vinde sau arendează. Rentierul primeşte anual echivalentul a 100 euro pentru fiecare hectar înstrăinat. Renta se plăteşte o singură dată pe an, înainte de 31 august a anului următor celui pentru care acesta este datorată.