Astfel, cea mai mare sumă se acordă culturii de tutun – 2.011,36 euro/ha, urmată de hamei – 509,09 euro/ha, sfeclă de zahăr – 90,50 euro/ha, iar culturii de in şi de cânepă pentru fibră se alocă câte 28,89 euro/ha. 

Cuantumurile au fost stabilite în urma raportării plafoanelor alocate la suprafeţele eligibile. 

Plăţile aferente acestor scheme din bugetul naţional – Ajutoare Naţionale Tranzitorii (ANT 2-6) – se acordă cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute în regulamentele europene şi naţionale. 

APIA precizează că plăţile pentru ANT se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2016 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

AGERPRES