Anunţul extins cuprinzând condiţiile, criteriile de selecţie şi lista documentelor ce trebuie depuse în vederea candidaturii, se găsesc pe pagina de internet a Societăţii  MINPREST SERV S.A., la adresa: www.minprest.ro, secțiunea „Anunțuri”.

Termenul limită pentru depunerea/transmiterea dosarului de candidatură este 22.03.2021, ora 15:00, la registratura Minprest Serv S.A. din Rovinari, Vîrţ, nr. 263, jud. Gorj.

 

                      Preşedinte Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Brânzan Gheorghe Sebastian