Mai este doar o săptămână până când asociaţiile de proprietari trebuie să adopte noul model de regulament de condominiu. Documentul elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale este obligatoriu pentru toate asociaţiile de proprietari, termenul limită fiind sfârşitul lunii septembrie. El trebuie dezbătut şi adoptat cu votul majorităţii, iar apoi ajunge la toţi cei care locuiesc în blocul respectiv, documentul trebuind să fie respectat de aceştia.

Ordinul nr. 1058/2019 privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului  a fost publicat în Monitorul Oficial pe 25 februarie 2019, intrând astfel în vigoare. Modelul regulamentului şi cel al statutului au fost însă întârziate, pentru că noua lege a asociaţiilor de proprietari este în vigoare din septembrie 2018, iar Ministerul trebuia să vină cu aceste modele în termen de luni, adică sfârşitul lui 2018. Legea 196/2018 impune asociaţiilor de proprietari adoptarea regulamentului condominiului în termen de un an de la intrarea în vigoare a noii legi a asociaţiilor, adică termenul a fost stabilit pentru 28 septembrie 2019.

Legea prevede reguli de ordine interioară ce li se aplică tuturor proprietarilor sau chiriaşilor ce locuiesc într-un bloc. El trebuie să fie iniţiat de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de comitetul executiv al acesteia. Legea mai prevede că documentul trebuie dezbătut şi adoptat în adunarea generală a asociaţiei, cu acordul majorităţii, apoi este adus la cunoştinţă, în termen de şapte zile, prin înmânarea unei copii a documentului sau prin afişarea acesteia la avizier.