Potrivit alin.1 pct.1 din Ordinul nr.50/1990 in grupa I de muncă se încadrează locurile de muncă, activitățile şi categoriile profesionale cuprinse în anexa 1, iar potrivit pct. 2 al aceluiaşi ordin în grupa a II-a de muncă se încadrează locurile de muncă, activitațile și categoriile profesionale cuprinse in anexa 2, explică avocatul Adrian Cuculis pe site-ul indrumari-juridice.ro.

Ținand cont de faptul că in aceste locuri de muncă îşi desfaşoară activitatea diferite categorii de personal, ordinul sus-menționat prevede la art. 3 urmatoarele: „Beneficiaza de încadrarea în grupele I si a II-a de muncă, fară limitarea numărului, personalul care este in activitate:

muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personalul de întreținere şi reparații, CTC, precum şi alte categorii de personal care lucreazã efectiv în locurile de muncă şi activități prevazute în anexele 1 si 2″.

Totodata, art. 7 din Ordinul nr. 50/1990 prevede că încadrarea în grupa I şi a II-a se face proporțional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe, cu condiția ca, pentru grupa a II – a, personalul să lucreze în aceste locuri cel puțin 70% din programul de lucru iar pentru grupa I, cel puțin 50% din programul de lucru.

Vezi toate detaliile, pe pe site-ul indrumari-juridice.ro.