Începând cu data de 1 ianuarie 2020, va intra în vigoare Ordonanța de Urgență care prevede că cetățenii vor putea achiziționa cartelele de telefon PrePay doar pe baza actului de identitate pentru a permite asigurarea unui răspuns cât mai prompt la urgenţe.

Ordonanța care modifică legislația afectează drepturi, libertăți și îndatoriri cetățenești, a precizat Avocatul Poporului.

”Argumentele utilizate în preambulul actului normativ nu sunt de natură să justifice situația extraordinară și nici urgența unui act normativ care, reglementând obligativitatea colectării datelor cu caracter personal și a stocării pe un termen nedefinit a acestora, limitează drastic exercitarea dreptului la viață intimă, familială și privată. Cât privește argumentul legat de necesitatea stringentă privind localizarea celor care apelează la 112, Avocatul Poporului menționează că aceasta era posibilă și prin reglementarea anterioară.

În plus, din examinarea dispozițiilor legale nu rezultă scopul colectării datelor de identificare și nici asigurarea garanțiilor că acestea vor fi folosite exclusiv în scopul declarat în preambul. Finalitatea urmărită de legiutorul delegat, și anume reducerea apelurilor abuzive prin identificarea și sancționarea apelanților abuzivi, prin intermediul colectării datelor de identificare ale utilizatorilor de cartele preplătite, nu constituie o situație extraordinară, nu este de natură a justifica urgența reglementării.

În ceea ce privește completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, justificarea oferită nu conține elementele necesare pentru care situația care nu poate fi amânată ori necesitatea colectării datelor de identificare ale utilizatorilor de cartele preplătite prin ordonanţă de urgenţă, cu atât mai mult cât aceeași reglementare prin lege a fost supusă controlului a priori de constituționalitate, aceleași norme introduse fiind constatate ca neconstituționale.” – conform comunicatului.

O.U.G. nr. 62/2019 încalcă art. 115 alin. (6) din Constituţie, prin afectarea dreptului la viață intimă, familială și privată, prevăzut de art. 26 din Legea fundamentală și art. 11 și art. 20 prin raportare la art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a declarat Avocatul Poporului.

De asemenea, instituția amintește faptul că judecătorii CCR s-au pronunțat deja în 2014 pe o lege în acest sens, pe care au declarat-o neconstituțională, conform PROTV.

”Avocatul Poporului reamintește faptul că, prin Decizia nr. 461/2014 a Curții Constituționale, a fost admisă obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/2011, în ansamblul ei. Comparând textele din actul normativ constatat neconstituțional și cele din art. II al ordonanței de urgență criticate, Avocatul Poporului observă că unele conțin aceleași soluții legale.”

Obligativitatea unei astfel de Ordonanțe de Urgență a fost luată în considerare după incindentul petrecut la Caracal. Ucigașul Alexandrei Maceșanu folosea astfel de cartele, acesta fiind și motivul pentru care nu a putut fi localizată, iar numărul nu a putut fi identificat.

Ordonanță de urgență prevede ca furnizorii de servicii de telefonie mobilă care comercializează astfel de produse au obligaţia să colecteze datele de identitate ale celor care le cumpără şi le folosesc.

Așadar, de la 1 ianuarie 2020, cei care vor dori să cumpere cartele PrePay, o vor putea face doar cu buletinul.