Este vorba despre soldații sau gradații profesioniști, care vor beneficia, alături de o parte a militarilor, polițiștilor sau a funcționarilor publici cu statut special de reducerea vârstei standard de pensionare.

Motivele acestei inițiative sunt reprezentate de egalitatea în tratament pentru militarii și polițiștii aflați în activitate și cei care au trecut în rezervă.

Mai mult, de acest beneficiu vor putea beneficia mai mulți militari și polițiști, mai exact, cei care au un statut special care: “au fost trecuți în rezervă ori au încetat raporturile de serviciu, ca urmare a reorganizării unor unități și a reducerii unor funcții din statele de organizare, precum și pentru alte motive ale instituțiilor din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, neimputabile militarului”.

Pentru a putea ieși la pensie mai devreme, acești bugetari trebuie să aibă o vechime minimă efectivă de muncă de 25 de ani sau 15 ani de vechime în serviciu.