Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) intenționează să cheltuiască mai mult de 2,5 milioane de euro, cu tot cu TVA, pentru achiziţia de servicii de producţie şi distribuţie a cardului european de sănătate.

Potrivit unui anunț lansat pe platforma de achiziții publice, CNAS are în vedere încheierea unui ”acord-cadru 36 luni pentru servicii de personalizare, producţie şi distribuţie card european de asigurări de sănătate”.

În acest scop, CNAS a lansat o licitaţie de 11,42 milioane lei (2,42 milioane euro), fără TVA, criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport calitate – preţ.

Iar ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat, în ultimii 3 ani, servicii similare în valoare cumulată de cel puţin 3 milioane lei, fără TVA.

Tipul procedurii este licitaţie deschisă. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 18 iulie.