De astăzi și până pe 8 aprilie, părinții au timp să își înscrie copiii de clasa 0 pe locurile rămase libere la școlile din România. A început a două etapă a înscrierilor, după cum anunță Ministerul Educației Naționale.

Cererile se completează din nou, în funcție de locurile disponibile. Listele finale vor fi afișate în 11 aprilie.

Ulterior, conform metodologiei de înscriere, în săptămâna 12-19 aprilie, inspectoratele școlare vor centraliza și soluționa cererile părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși în vreo unitate de învățământ, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Potrivit MEN, în prima etapă (4 – 22 martie), au fost completate și depuse, la nivel național, 150.084 de cereri.

Criteriile de selecție ale copiilor care vor împlini șase ani până la începerea anului școlar vizează încadrarea în zona arondată școlii. Astfel se aplică mai multe criterii de departajare, cum ar fi ca părinții, bunicii ori rude de gradul întâi să locuiască în zonă, copilul să fie înscris la un club în zonă, bona copilului să locuiască în zonă ori copilul să aibă frați, surori sau verișori la respective școală.