Ministerul de Finanțe a publicat pe site-ul său un Proiect de Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă.
Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă se
aplică de către următoarele categorii de persoane:

  • persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică care desfăşoară

activităţi în scopul obţinerii de venituri în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

  • persoanele care, prin actul de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial;
  • reprezentanţele persoanelor juridice străine, care sunt autorizate să funcţioneze în România.
CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA ORDINUL La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

  • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 16 iulie 2004;
  • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1230/2006 privind organizarea şi conducerea contabilităţii de către reprezentanţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006;
  • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1193/2003 privind conducerea contabilităţii în partidă simplă de către reprezentanţele din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2003
  • Normele specifice de întocmire şi utilizare a documentului Registrul-jurnal de încasări şi plaţi (cod 14-1-1/b) cuprinse în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 870 bis din 23 decembrie 2008
  • Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2410/2007 privind aspecte de natură contabilă şi fiscală referitoare la practicienii în insolvenţă, persoane fizice sau juridice, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007.
CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA ORDINUL Citește și Situațiile financiare anuale: MFP a publicat regulile pentru 2013