Titlul proiectului: Granturi pentru capital de lucru acordate catre High Entertainment Concept SRL in calitate de beneficiar IMM cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2 la OUG 130/31.07.2020; contract de finantare nr M2-6 din 15.12.2020:

Numele beneficiarului: SC High Entertainment Concept SRL

Proiect cofinantat din Fondurl European de Dezvoltare Regionala (FEDR) prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19,

Numele Autoritatii de Management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE)

Numele Organismului Intermediar: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE)

Valoarea totala a proiectului: 834.813,75 lei

Valoarea finantarii nerambursabile: 725.925,00 lei

Obiectivul general al proiectului: Ajutor de stat sub forma de granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2 la OUG nr 130/31.07.2020

Data incepere: 15.12.2020

Data finalizare: 15.12.2021

SC HIGH ENTERTAINMENT CONCEPT SRL anunta inceperea activitatilor in cadrul proiectului Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2 la OUG nr 130/31.07.2020, contract de finantare nr M2-6 din 15.12.2020 ce va fi derulat in Municipiul Bucuresti.

Persoana de contact: Emil Marcel Mirea – administrator, tel: 0766237814, e-mail: [email protected]