Este vorba despre românii care se pensionaează anticipat. Potrivit documentului, se dorește reducerea numărului de pensionari anticipați prin măsuri active de stimulare a continuării activității.

Ce este prevăzut în noua Lege a pensiilor?

Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul
complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani, este stipulat în lege.

De asemenea, legea prevede că la stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate se iau în considerare perioadele asimilate.

Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte prin diminuarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă, în raport cu stagiul de cotizare
realizat peste stagiul complet de cotizare și cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform
tabelului nr. 3.


Tabelul nr. 3

Perioada de cotizare realizată peste
stagiul complet de cotizare prevăzut
în anexa nr. 5
Procentul de diminuare
pentru fiecare lună de
anticipare
(%)
până la un an 0,50
între un an şi 2 ani 0,45
între 2 şi 3 ani 0,40
între 3 şi 4 ani 0,35
între 4 şi 5 ani 0,30
între 5 şi 6 ani 0,25
între 6 şi 7 ani 0,20
între 7 şi 8 ani 0,15

 La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative, se arată în proiect.

La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă, din oficiu, în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării şi, după caz, prin adăugarea eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare ori, după caz, în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate şi/sau perioadelor asimilate.

 Beneficiarul unei pensii anticipate nu poate opta pentru pensie de invaliditate în situaţia pierderii capacităţii de muncă, scrie în lege.