În cadrul articolelor anterioare povesteam despre afacerile conduse sau finanțate de femei și preferința acestora pentru activitatea de marketing care aduce în mod rapid și direct clienți, în defavoarea activității de PR care aduce recomandări și reputație companiei/produselor. Am prezentat de asemenea și motivele pentru care femeile antreprenor/manager ar utiliza servicii de marketing și/sau PR și despre cum este ales un specialist PR. Astăzi abordăm tematica perspectivelor în domeniul PR, în Brașov, așa cum au rezultat acestea în urma studiului realizat.

Studiul a vizat determinarea atitudinii şi opiniilor femeilor antreprenor/manager ale firmelor mici şi mijlocii din Braşov legate de activitatea de PR şi s-a desfăşurat în perioada septembrie-noiembrie 2016, iar rata de răspuns a fost de 95%.

Chestionarul a cuprins 15 întrebări datele au fost colectate online, în timp real. S-a pornit de la ipoteza că activitatea de marketing este preferată de femeia antreprenor sau manager celei de comunicare constantă şi PR.

Au fost stabilite astfel motivele pentru care o femeie antreprenor/manager ar angaja un PR sau ar apela la serviciile acestuia, precum și factorii care determină decizia în alegerea unuia sau altuia dintre specialiști.

Perspective PR în Brașov

Din totalul femeilor antreprenor/manager respondente, majoritatea, respective 84%, au declarat că prevăd o intensificare a activității PR în următorii 5 ani, pe fondul suprasaturării clienților cu utilizarea instrumentelor clasice de marketing dar și pe fondul noilor tendințe adoptate deja de marile firme – crearea unei comunități în jurul brand-ului, obținerea implicării clienților în procesul de decizie legat de prosus. Alte 12% consideră că nu vor interveni schimbări masive în domeniu, iar restul, 4%, cred că în Brașov nu există șanse se dezvolte acest sector.

În condițiile în care în București, companiile mari de PR activează încă din 1995, cu rezultate din ce în ce mai semnificative, în sensul premiilor obținute la competiții în domeniu din țară și străinătate dar și în sensul dezvoltării portofoliului de clienți și al creșterii bugetelor pentru PR, evoluția într-un ritm scăzut a acestui sector în Brașov se corelează cu rezultatele obținute anterior, referitoare la atitudinea și opiniile femeilor antreprenor din Brașov legate de PR.

Perspective PR În București

Întrebate dacă ar apela la serviciile unei agenții din afara Brașovului, majoritatea femeilor antreprenor/manager au motivat refuzul precizând că simt ca nu ar deține controlul acțiunilor și rezultatelor (52%), că nu ar avea încredereîn oameni pe care nu îi cunosc personal (33%) și că ar fi prea scump raportat la media onorariilor practicate de pecialiștii din Brașov (15%).

Așadar, reticența față de serviciile oferite de marile agenții din capital se corelează cu opiniile legate de viitorul sectorului PR în Brașov. Majoritatea femeilor antreprenor/manager respondente consideră că intrarea pe piața din Brașov a unei agenții din București va fi soldată cu eșec (89%) datorită faptului că cei care apelează deja la un specialist nu ar lucra cu o alta agenție/alt specialist, iar ritmul de creștere al celor care apelează la un specialist este scăzut (1% anual), conform studiului.

Concluziile studiului

Prea puține femei antreprenor/manager din Brașov apelează la un specialist PR, bazându-se pe recomandări și portofoliul specialistului, sectorul PR în Brașov neînregistrând un salt spectaculos în ultimii ani, iar perspectiva dezvoltării acestui sector fiind una îndepărtată, în condițiile în care conținutul termenului PR, a instrumentelor și activităților sunt prea puțin cunoscute iar reticența față de agenții din București este mare.

Rămâne de stabilit în viitor, pe baza datelor concret înregistrate, care va fi evoluția și factorii care vor determina schimbările.

 

Articol scris de Dana Lupșa

Owner L.T.D Public Relations, lect.univ.dr.ec.