Comercianții pot să facă plângere în instanță, în temen de 15 zile, în cazul în care consideră că măsurile luate de Direcția Generală de Antifraudă Fiscală (DGAF) sunt abuzive. Aproape 200 de magazine și restaurante au fost închise în mai puțin de două sătptămâni pentru nereguli privind casa de marcat.

Însă, plângerea nu mai suspendă măsura DGAF până la pronunțarea instanței, așa cum se întâmpla înainte de modificarea legislației pe care se bazează campania de depistare a micii evaziuni, începută în urmă cu două săptămâni.

Prin OUG 91/2014, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2015, mai multe încălcări ale legislației privind utilizarea caselor de marcat sunt sancționate atât cu suspendarea activității, cât și cu amenzi mult mai mari.

De ce este mai agresivă DGAF acum?

DGAF este mai agresivă pentru că legislația îi acordă puteri mult mai mari. Supendarea activității nu este o noutate, însă sigilarea punctului de lucru și menținerea măsurii chiar și atunci când este contestată în instanță sunt prevederi noi cu un impact foarte puternic.

Anterior modificărilor legislative – OUG 91/2014 și ordinal 218/2015 -, comercianții făceau plângere față de procesul verbal și instanța îl suspenda până la luarea unei hotărâri.

“Din păcate plângerea față de procesele verbale nu mai suspendă măsura luată de DGAF. Teoretic există acces la justiție, dar în practică este greu de obținut pentru că durează cel puțin 3-4 săptămâni, alteori luni, în funcție de cât de aglomerate sunt judecătoriile”, spune Emanuel Băncilă, director executiv E&Y.

Plângerea se face în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, dar cu o derogare essentială referitoare la mențínerea sigilării. Totodată, nici măcar nu mai este prevăzut avertismentul, așa cum există în regimul contravențiilor, pentru situațiile care necesită, în opinia autorităților, sigilarea unității enumerate de  OUG 91/2014.

“În primul rând, până primești o decizie a instanței, s-a terminat luna de suspendare. Prevederile generale cu privire la contravenție sunt că, în cazul suspendării, contestarea anulează această contestare, dar și-au dat excepție de la lege. În al doilea rând, nu poți obține ordonanță președințială pentru că ar însemna ca instanța învestită să se pronunțe pe fond, ceea ce nu se poate. Dacă instanța ar suspenda până s-ar judeca fondul ar însemna ca suspendarea să se întrerupă și apoi să se reia, eventual, dacă se dovedește că Antifrauda avea dreptate. Și-au făcut instrumente legale, prin OUG, fără dezbatere parlamentară, în numele luptei cu evaziunea fiscală. Este o crimă fiscală cu premeditare”, spune avocatul Gabriel Biriș, în opinia căruia legislația are o problemă de neconstituționalitate.

Despre abuzurile Antifraudei, citiți mai multe aici:

De ce ar putea fi atacată legislația ca neconstituțională?

Specialiștii consideră că ar putea fi două motive: sancțiunile nu sunt proporționale cu faptele, iar accesul la justiție este îngrădit.

“Nu se încalcă în mod expres dreptul la justiție, dar atâta timp cât nu se poate obține o hotărâre mai devreme de o lună, cam cât durează, de obicei, măsura de suspendare a activității de către ANAF, este împiedicat, iar măsura de închidere a activității nu este proportională cu fapta”, arată Emanuel Băncilă.

“Individualizarea pedepsei trebuie să se facă în funcție de gravitatea faptei, or măsurile decise de Antifraudă sunt disproportionate. Nu acționează cu responsabilitate. Închiderea activității pentru un leu aduce pagube materiale și de imagine foarte mari. Nici bugetul nu câștigă nimic dacă sunt închise activități care creau locuri de muncă și plateau impozite la stat. Din păcate, procedura de contestare este făcută parcă intenționat ca să împiedice ridicarea suspendării, știind că instanțele nu sunt prompte. Cu alte cuvinte, nu îi poate împiedica efectiv nimeni să fie abuzivi”, explică Luisiana Dobrinescu, avocat specializat în drept fiscal.

“Prin urmare, de vreme ce nu au cum să anuleze măsura de închidere a magazinului sau a restaurantului, cei nedreptățiți pot cere daune. Cei care câștigă contestația împotriva proceselor verbale vor dovedi că DGAF nu a avut dreptate  și este bună de plată. Pot cere daune, atragând răspunderea civilă delictuală a instituției, adică a ANAF, și a inspectorului, pentru chirie, salarii, profit”, spune Gabriel Biriș.

Sediul nu poate fi desigilat decât în condițiile legii, în caz contrar se pedepsește cu închisoare până la un an.

Despre declarațiile șefului fiscului, citiți mai multe aici:

Care este cuantumul amenzilor și care sunt motivele de suspendare activității?

OUG 91/2014 prevede 22 de încălcări ale legislaţiei privind utilizarea caselor de marcat. Pentru două treimi dintre acestea, amenzile sunt de cel puţin 8.000 lei, iar activitatea este suspendată între una şi trei luni în cinci situaţii. Procedura de suspendare a activităţii/sigilare a punctului de lucru a fost aprobată prin ordinul ANAF 218/2015 care a intrat în vigoare de la 1 martie 2015.

 • neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei şi suspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor, plângerea nu suspendă executarea
 • neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale; amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, suspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor, plângerea nu suspendă executarea în cazul sancţiunilor contravenţionale
 • neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului; amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, suspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor, plângerea nu suspendă executarea
 • neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate numai de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, suspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor, plângerea nu suspendă executarea
 • emiterea bonului fiscal conţinând date eronate sau fără ca acesta să conţină toate datele după caz; cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei
 • neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului; cu amendă de la 800 lei la 1.500 lei, care se aplică persoanelor fizice (vânzătorului)
 • neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare; cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei
 • nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunţa unitatea acreditată pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale; cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei
 • încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor: să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv; să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să asigure arhivarea datelor; să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii; să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori şi să asigure arhivarea datelor;  amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei
 • nerespectarea obligaţiei de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra şi arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică şi registrul special cu excepţia activităţii de transport în regim de taxi unde nu se utilizează registrul special; amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei
 • nerespectarea obligaţiei de a păstra, de a completa şi de a actualiza cartea de intervenţii, dosarul de asistenţă tehnică; amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei
 • nerespectarea prevederilor: până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. Obligaţia privind înregistrarea operaţiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi; amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei
 • nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva memoria fiscală, precum şi dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în condiţii care să permită citirea acestora de către organul fiscal competent; amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei
 • nerespectarea prevederilor privind cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale îşi încetează activitatea, precum şi în cazul aparatelor confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societăţile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziţionarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizaţi, amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei
 • nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor privind să asigure funcţionarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia; să permită intervenţia tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal; prin persoană autorizată se înţelege persoana înregistrată în baza de date a Ministerului Finanţelor Publice privind distribuitorii autorizaţi, unităţile acreditate pentru comercializare şi/sau service şi tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale; amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei
 • refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea verificărilor la solicitarea şi în prezenţa organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscale; amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei
 • nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei să întocmească documente justificative pentru toate sumele introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului; amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei
 • nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale, amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei
 • nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale; amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei si suspendarea activităţii în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor, plângerea nu suspendă executarea
 • continuarea livrării de bunuri sau prestării de servicii după suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru; amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei si confiscarea sumelor încasate,
 • încălcarea obligaţiei de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi de a emite bonuri fiscale cu acestea, să înmâneze clienţilor documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziţionate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale; amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei
 • deţinerea la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanţe, amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei si confiscarea sumelor care nu pot fi justificate.