Noile documente se referă la achiziţiile privind lucrările de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei / staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano – biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri".

"Discuţiile privind realizarea documentaţiilor standardizate în acest domeniu au debutat în urmă cu aproape doi ani de zile şi s-au purtat în cadrul unor grupuri de lucru în care au participat actori implicaţi în sectorul de activitate Mediu. Aceste dezbateri au venit ca urmare a nevoii tuturor factorilor implicaţi de a eficientiza, a moderniza şi, nu în ultimul rând, a face cât mai accesibile procedurile de achiziţie publică din domeniul Mediu", a precizat ANRMAP, într-un comunicat remis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, întocmirea documentaţiilor standardizate va veni în sprijinul fluidizării şi perfecţionării sistemului achiziţiilor publice, precum şi a îmbunătăţirii gradului de absorbţie a fondurilor comunitare alocate României, dar şi în sensul prevenirii apariţiei erorilor în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice.

Standardizarea documentaţiei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii reprezintă un angajament asumat în cadrul discuţiilor cu Comisia Europeană.

Prevederile Ordinului Nr. 2266/Nr. 335 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial şi se aplică tuturor procedurilor de achiziţie publică vizând atribuirea contractelor care fac obiectul standardizării, a menţionat ANRMAP.