ANI îl acuză pe primarul Constanţei că, în calitate de reprezentant al municipalităţii, a semnat cinci contracte şi un acord cadru cu cinci contracte subsecvente, încheiate între Primărie şi două societăţi comerciale, respectiv SC Conpress Holding SRL şi SC Soti Cable Neptun SRL, care îl au ca asociat pe Sorin Gabriel Strutinsky, cu care Radu Mazăre se află în relaţii comerciale în alte opt firme.

"Mai mult, în calitatea sa de primar, Radu Mazăre a aprobat în urma procedurii de selecţie a ofertelor raportul de atribuire a contractului de finanţare din fonduri nerambursabile necesare susţinerii spectacolelor ce au fost organizate cu ocazia evenimentului 'Sărbători de Iarnă – Orăşelul Copiilor 2013', încheiat între Primăria Constanţa şi SC Soti Cable Neptun SRL, societate care îl are ca asociat pe Strutinsky Sorin Gabriel, persoană cu care Radu Mazăre se află în relaţii comerciale în alte opt societăţi comerciale", se arată într-un comunicat al ANI preluat de Agerpres.

Sursa citată precizează că valoarea totală a contractelor acordate celor două societăţi comerciale este de peste 20,6 milioane lei, fără TVA, reprezentând aproximativ 4,6 milioane euro.

"Astfel, Radu Mazăre a încălcat dispoziţiile art. 301 din Codul penal, coroborate cu prevederile art. 12 lit. b) din Legea 78/2000", precizează ANI.

Potrivit art. 301, 'fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică'.

De asemenea, potrivit art. 12 lit. b) din legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 'sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii'.