Potrivit proiectului de act normativ, , postat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la rubrica Transparenţă decizională, angajatorii vor stabili împreună cu reprezentanţii sindicatelor sau ai salariaţilor, prin contractele colective de muncă, clauze privind acordarea alocaţiei individuale de hrană sub forma tichetelor de masă, precum şi forma suportului acestora, respectiv suport electronic şi / sau hârtie. Proiectul de Hotărâre de Guvern implementează modificările aduse Legii nr. 142/ 1998 privind acordarea tichetelor de masă prin Legea nr. 291/2013, prin introducerea posibilităţii emiterii de tichete de masă şi pe suport electronic, ca o alternativă modernă la cele pe suport de hârtie. În cazul acordării tichetelor de masă în format electronic, angajatorii vor alimenta suportul electronic cu valoarea nominală aferentă tichetelor de masă, care va fi folosită exclusiv pentru achiziţionarea de produse alimentare. Sunt interzise retragerile de numerar. Noile reglementări își propun să mărească flexibilitatea utilizării tichetelor de masă de către angajați. Astfel, vor fi eliminate prevederile care limitează utilizarea a maximum două tichete de masă/ zi, în concordanţă cu modificările aduse prin Legea nr. 291 /2013 pentru modificarea Legii nr. 142/ 1998 privind acordarea tichetelor de masă. Uun alt element de noutate se referă la aplicarea unitară a reglementărilor în cazul salariaţilor care lucrează în regim de tură. Astfel, dacă un angajat lucrează în ture şi timpul de lucru este mai mare de 8 ore/ zi, numărul de tichete de masă (indiferent de suportul pe care sunt emise: hârtie sau electronic) la care are dreptul pe lună se calculează adunând numărul de ore lucrate şi împărţind această sumă la 8. Mai exact, salariaţii vor beneficia lunar de un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care sunt prezenţi la lucru în unitatea angajatorului, iar acest număr nu poate depăşi numărul de zile lucrătoare. Proiectul mai include informaţii privind modul în care angajatorii vor putea achiziţiona tichetele electronice. Pe lângă implementarea reglementărilor privind acordarea tichetelor de masă pe suport electronic, proiectul urmăreşte şi alte obiective. Noile reguli ar trebui să crească disciplina contractuală şi siguranţa financiară a sistemului tichetelor de masă şi să asigure un control mai eficient al utilizării tichetelor de masă. Guvernul a urmărit ca, prin noile prevederi, să asigure accesul tuturor entităţilor interesate să devină emitenţi de tichete de masă pe o piaţă concurenţială, concomitent cu respectarea caracterului de beneficiu social oferit angajaţilor pentru acoperirea costurilor de masă, se arată în comunicatul MFP.Reglementările cuprinse în proiectul hotărârii de guvern au fost stabilite în urma consultării cu Asociaţia Emitenţilor de Tichete de Masă din România, Asociaţia Română a Băncilor, Asociaţia de Plăţi Electronice din România, Confederaţia Naţională Sindicală 'Cartel ALFA', Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România şi Asociaţia Marilor Reţele Comerciale. MFP mai precizează că asupra proiectului de Hotărâre de Guvern vor avea loc consultări în cadrul Comisiei de Dialog Social miercuri, 26 noiembrie 2014.