Ca urmare a unei acţiuni de control, inspectorii ANCOM au constatat că furnizorul de servicii de comunicaţii Enigma-System nu a respectat destinaţia resurselor de numerotaţie alocate de Autoritate prin licenţele de utilizare a resurselor de numerotaţie pentru perioada 10 noiembrie 2011-21 martie 2013 şi, totodată, a raportat Autorităţii informaţii incorecte şi incomplete referitoare la traficul înregistrat şi la veniturile realizate în cursul anului 2012. Ambele acţiuni încalcă deciziile ANCOM în vigoare şi constituie contravenţii, fiind sancţionate de Autoritate cu amendă de 20.000 lei şi, respectiv, de 5.000 lei.

Personalul de control al ANCOM a constatat că Enigma-System, notificat ca operator mobil virtual  (MVNO), a furnizat servicii de comunicaţii electronice prin intermediul resurselor de numerotaţie din domeniul 0Z=07, alocate pentru servicii de telefonie la puncte mobile, fără a avea însă un acord de acces (găzduire) la reţeaua unui titular de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio. În lipsa acestui acord, serviciile furnizate de operator nu sunt considerate servicii de telefonie mobilă, ci servicii de comunicaţii electronice la puncte fixe, pentru care ar fi trebuit să utilizeze numerotaţie independentă de locaţie, de tipul 0ZA=037.

Nerespectarea destinaţiei de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate de Autoritate are implicaţii la nivelul stabilirii tarifelor de interconectare în vederea terminării de apeluri, tarifele pentru terminarea apelurilor în reţele mobile fiind mai mari decât cele pentru terminarea apelurilor în reţele fixe. În contextul în care operatorul MVNO Enigma-System furnizează servicii prin intermediul resurselor de numerotaţie din domeniul 0Z=07 fără a avea un contract de acces la reţeaua unui operator mobil, compania evită costurile de construire sau accesare şi operare a unei reţele de telefonie mobilă, dar solicită pentru terminarea apelurilor la aceste numere tarife de interconectare similare cu cele percepute de operatorii de reţele mobile şi obţine, astfel, avantaje necuvenite în raport cu partenerii de interconectare.

În cazul celei de-a doua contravenţii constatate, Enigma-System a declarat ANCOM că nu a avut activitate în cursul anului 2012, neraportând trafic sau venituri. ANCOM a constatat însă în cadrul acţiunii de control că pe parcursul anului 2012 s-a realizat trafic în reţeaua Enigma-System, dat fiind faptul că operatorul MVNO a facturat cel puţin unui alt furnizor servicii de terminare în propria reţea a apelurilor provenite din reţeaua acestuia.

Pe lângă plata amenzii contravenţionale, societăţii Runex Telecom S.R.L. (începând cu data de 12 aprilie 2013 a fost operată o schimbare de denumire şi acţionariat, în urma căreia societatea Enigma-System Mobile Virtual Network Operator S.R.L. a devenit Runex Telecom S.R.L.) i-au fost dispuse şi măsuri pentru intrarea în legalitate, respectiv obligaţia de a înceta furnizarea de servicii de comunicaţii electronice prin intermediul resurselor de numerotaţie din domeniul 0Z=07 până la data încheierii unui acord de acces la reţeaua unui titular de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio. Totodată, Enigma-System are obligaţia să transmită Autorităţii datele statistice corecte şi complete în termen de 7 zile de la transmiterea procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii.