Baza de date, administrată de ANCOM, conţine informaţii referitoare la toate numerele de telefon portate, procesele de portare desfăşurate şi un set complet de informaţii de rutare către numerele portate. 

Câteva exemple de terţi sunt reprezentate de transportatorii internaţionali, adică furnizorii de servicii de comunicaţii electronice care asigură rutarea apelurilor la nivel internaţional, furnizorii de servicii SMS, furnizorii de servicii VoIP/OTT sau companiile care originează un număr mare de apeluri. 

ANCOM precizează că, la fel ca şi în cazul furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice, accesul terţilor la informaţiile din BDC va fi limitat. 

De asemenea, Autoritatea justifică noua consultare publică prin menţiunea că, odată cu implementarea portabilităţii numerelor, au intervenit modificări în cadrul reţelelor de comunicaţii electronice, astfel încât cunoaşterea numerelor de abonat nu mai este suficientă pentru rutarea apelurilor şi SMS-urilor, fiind necesare şi alte informaţii suplimentare din baza de date centralizată. 

"Operatorii au nevoie să cunoască numerele care sunt portate şi numerele de rutare aferente, care indică reţeaua în care acestea sunt active, pentru a putea ruta către destinaţia corectă apelurile sau mesajele text adresate numerelor portate. În contextul creşterii continue a numărului de numere portate, precum şi al dezvoltării tehnologice care a dus la apariţia unor servicii adiacente inovative, pe piaţă apar şi alţi actori care doresc să cunoască numerele care sunt portate şi informaţiile de rutare aferente (disponibile în BDC)", se arată în comunicatul ANCOM, citat de Agerpres.

În prezent, au acces la informaţiile din BDC furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care au alocate blocuri de numere din Planul Naţional de Numerotaţie (PNN) şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care au obligaţii de rutare a apelurilor către numerele portate. Prin intermediul BDC se realizează schimbul de informaţii între furnizori pe parcursul proceselor de portare, baza de date reprezentând şi o referinţă pentru actualizarea informaţiilor de rutare aferente numerelor portate în sistemele IT ale furnizorilor. În funcţie de rolul pe care îl au furnizorii în derularea proceselor de portare, accesul este limitat la anumite tipuri de informaţii. 

Documentul privind acordarea accesului unor terţi la unele dintre informaţiile referitoare la numerele portate poate fi consultat pe pagina de internet a ANCOM iar persoane interesate pot formula şi transmite observaţii şi propuneri până la data de 27 octombrie 2017.