Conform statisticilor ANCOM, numărul total al conexiunilor la internet fix din România a ajuns la 4,8 milioane la finalul anului 2017, înregistrând o creștere anuală de 7%. Prin intermediul acestora, în 2017 s-a realizat un trafic total de 5,1 milioane de TB, în timp ce consumul mediu lunar per conexiune a fost de 92 GB.  

Numărul de conexiuni prin fibră optică aproape s-a dublat (+94%), ajungând la 1,1 milioane. De altfel, majoritatea conexiunilor de internet fix (67%) permit viteze de cel puțin 100Mbps, 11% între 30-100Mbps, 13% între 10-30 Mbps, doar 9% fiind conexiuni cu viteze de până în 10Mbps. 

Rata de penetrare a internetului fix la 100 gospodării a fost de 58%, în creştere anuală cu 4 puncte procentuale. 
În funcție de numărul total de conexiuni la internet fix la sfârșitul anului 2017, liderul pieţei avea o cotă de piaţă de 49%, principalul competitor 21%, următorul competitor 13%, ceilalți furnizori însumând 17%.  

Internet fix în urban vs. rural

O creștere însemnată, cu peste 13% comparativ cu sfârșitul anului anterior, a cunoscut-o numărul de conexiuni la internet fix din mediul rural, care a ajuns la 1,4 milioane, în timp ce în mediul urban creșterea a fost mai lentă, de 5%, până la 3,4 milioane. Rata de penetrare era de 71% în urban și de 41% în rural.
Evoluția telefoniei fixe
Gradul de utilizare a telefoniei fixe a continuat să scadă semnificativ pe parcursul anului 2017, înregistrându-se scăderi atât în ceea ce priveşte numărul de linii de acces (-5%, până la 3,9 milioane), dar mai ales la nivelul traficului de voce (-16%, ajungând la 2,7 miliarde minute). 

Astfel, media lunară a traficului realizat de la o linie fixă a ajuns la 57 de minute, mai puțin cu 8 minute față de valoarea medie din anul 2016.

În funcție de numărul de linii de acces, la 31 decembrie 2017, liderul pieţei avea o cotă de piaţă de 43%, principalul competitor de 33%, următorul competitor de 14%, ceilalți furnizori însumând 10%. În ceea ce priveşte traficul de voce, liderul pieţei a avut o cotă de piaţă de 48%, principalul competitor 28%, următorul competitor 7%, ceilalți furnizori însumând 16%.