Schimbul de informaţii urmează a se face exclusiv electronic prin intermediul sistemului informatic securizat PatrimVen administrat de ANAF, așa cum este prevăzut în Proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Procedurii de furnizare de informaţii, conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin OPANAF nr. 3770/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru utilizarea sistemului PatrimVen, fiecare instituție trebuie să încheie cu ANAF un protocol de aderare, care include lista serviciilor disponibile și descrierea interfețelor de acces la acesta. În cadrul sistemului informatic PatrimVen sunt disponibile şi informaţii referitoare la proprietăți, venituri și contribuții obligatorii.
        De la data intrării în vigoare a ordinului președintelui ANAF, solicitarea şi transmiterea de informaţii referitoare la conturile bancare se va realiza exclusiv în format electronic prin intermediul sistemului informatic securizat PatrimVen.