În prezent, stabilirea obligaţiilor de plată reprezentând contribuţii sociale se face pe baza veniturilor declarate de contribuabili, prin "Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale" (formular 610) şi "Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate"(formular 620), precizează un comunicat al ANAF remis miercuri AGERPRES.

Potrivit unui proiect de ordin al preşedintelui ANAF, Fiscul propune modificarea modelului şi conţinutului formularului 200 ‘Declaraţie privind veniturile realizate din România’, prin introducerea unor informaţii care să permită stabilirea bazei de impunere pentru contribuţiile sociale, în funcţie de categoria de venit realizată, precum şi unificarea titlurilor de creanţă privind stabilirea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, prin includerea informaţiilor referitoare la plăţile anticipate privind impozitul pe venit şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi cele referitoare la obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale în formularul ‘Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale’.

Astfel, printr-un singur titlu sunt stabilite şi individualizate obligaţiile fiscale datorate de o persoană fizică, pe categorii şi surse de venit.

ANAF a preluat de la 1 iulie 2012 administrarea contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) pentru pensie, datorate de persoanele fizice, potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal la finalul anului 2011. Contribuţiile la pensii datorate de persoanele fizice sunt achitate la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul unităţilor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii.

De la începutul lunii iulie, casele de pensii au predat unităţilor fiscale din subordinea ANAF, în vederea colectării, creanţele reprezentând contribuţiile de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, stabilite şi neachitate până la 30 iunie 2012.

Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale se realizează prin depunerea unei declaraţii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600) se depune de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

Declaraţia 600 nu trebuie depusă de cei care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, şomeri sau de către cei care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe.