ANAF pune gând rău liber-profesioniștilor. Ajutorul primit de la stat de unii dintre ei, în timpul pandemiei, se poate întoarce acum ca un bumerang împotriva lor.

Fiscul va elibera în mod automat decizii de impunere, pentru ca cei vizați să plătească impozitul pe venit pentru ajutoarele primite.

ANAF pune gând rău liber-profesioniștilor. Îi pune la plată

Fiscul va emite decizii de impunere din oficiu pentru profesioniștii care au beneficiat de indemnizația șomaj tehnic și nu și-au îndeplinit obligațiile declarative legate de Declarația unică, conform unui proiect de ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Este vorba despre avocați, persoane fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, precum și PFA, profesii libere.

Pentru veniturile obţinute din acele indemnizaţii se datorează impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Modificările vizează, în principal:
– completarea “Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice” cu dispoziţii privind identificarea şi impunerea din oficiu a persoanelor care au beneficiat de indemnizaţiile prevăzute în cele două ordonanţe de urgenţă (30/2020 și 132/2020) şi care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative;

– modificarea corespunzătoare a formularelor “Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice” şi “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, având în vedere că impozitul pe veniturile obţinute din indemnizaţiile prevăzute de cele două ordonanţe de urgenţă se determină prin aplicarea regulilor prevăzute la art.78 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va livra informațiile

Proiectul legislativ vizează în primul rând profesioniștii care au au avut activitate din cauza pandemiei de coronavirus și au primit sprijin financiar de la stat.

Astfel, estimarea bazei de impozitare pentru stabilirea impozitului pe venit se va stabili ca urmare a e datelor furnizate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

”La anexa nr.1 “Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile
persoanelor fizice”, la punctul 7 de la Capitolul II ”Identificarea și notificarea contribuabililor care nu și au îndeplinit obligațiile declarative, potrivit legii”, Secțiunea 1 ”Identificarea contribuabililor care au obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii”, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:
“(14) În cazul veniturilor prevăzute la alin.(2) lit.m) şi lit.n) se vor avea în vedere datele furnizate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.”, prevede proiectul de Ordin al Anaf.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea.